Gå direkt till innehåll
Trendbrott i svenskarnas sexliv - allt fler använder kondom

Pressmeddelande -

Trendbrott i svenskarnas sexliv - allt fler använder kondom

Kondomanvändningen i Sverige ökar kraftigt, varannan svensk använder nu kondom när man ligger med en ny partner. Det är en ökning med 10 procent på tre år. Det visar en ny undersökning från RFSU som kartlagt svenskarnas sexvanor.

YouGov har på uppdrag av RFSU frågat över tusen svenskar om sina sexvanor. Resultatet visar att svenskarna blir allt bättre på att skydda sig och att allt fler väljer kondom.

Enligt Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU, kan ökningen bland annat vara ett resultat av att sex och samtycke tagit mer plats i det offentliga rummet.

- Det är riktigt kul att se en så här stor ökning! Det har vi inte sett sedan mätningarna började. Idag har vi ett öppnare samtal kring sex och gränser men också om önskningar. Vi ser att fler som vill använda kondom också gör det, glappet mellan ambition och handling minskar. Det indikerar att unga är tryggare. Kondomen är ett sätt att signalera omtanke och respekt, inte bara ett sätt att skydda sig, säger Pelle Ullholm.

Allt fler tar fram kondomen regelbundet

Undersökningen visar också att allt fler tar fram kondomen regelbundet, inte bara när man ligger med någon ny. Idag använder fyra av tio kondom regelbundet, vilket är 9 procent fler än för tre år sedan - den största ökningen på tio år.

Störst ökning bland unga 

Allra mest ökar kondomanvändningen bland unga mellan 21 och 35 år, en ökningen med 11 procent under de senaste tre åren. Denna åldersgrupp har tidigare under flera år visat sjunkande siffror och nu tycks den trenden ha vänt. Totalt tar idag 54 procent fram kondomen när de ligger med någon ny - och för var tredje är kondomen det skydd man oftast använder.

- Över hälften av de unga använder kondom idag, det är goda nyheter! Det har varit en målbild för oss att allt fler unga är medvetna och faktiskt använder kondomen. Vi närmar oss den punkten där unga som har sex men en ny partner kommer att se på kondom som det förväntade. Det är den så kallade “tippingpointen” som alla som arbetar med prevention vill nå. Om vi preventörer fortsätter att ha ett inkluderade, varierat, sexpositivt och ungdomsvänligt sätt att prata om sex och prevention kommer vi nå det målet. Det var ett av syftena med vår initiativ Dearcondom, säger Pelle Ullholm.

Att ta fram kondomen ökar chansen att ”få till det”.

Att glömma bort kondomen stundens hetta är inte ovanligt - vilket var sjätte svensk bekräftar att man upplevt - men faktum är att den som tar initiativ till kondom kan ha mer att vinna än att skydda sig. Undersökningen visar nämligen att den som föreslår kondom ofta uppfattas som mer självsäkra, erfarna och omtänksamma sexpartners, särskilt bland unga mellan 21 och 35 år. En majoritet (70 procent) upplever också kondomförespråkare som ansvarsfulla. 

- Sex är en intim situation, vilket gör att man kan känna sig sårbar inför vad den andre tycker om att man tar fram kondomen. Men sanningen är att de flesta uppfattar dig som en bättre sexpartner - och våra kvalitativa studier bland unga visar till och med att den som har med sig en kondom har större chans att få till det än de som inte har det, säger Pelle Ullholm.

*Kådiskollen, en återkommande undersökning från RFSU, som år 2016 publicerades 24/5

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av RFSU i januari 2019. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad konsumentpanel, i januari 2019. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 16 och 64 år. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 022 personer i undersökningen, varav 1 005 från Sverige.


För mer information

Matilda Ström, pressansvarig RFSU

Mejl: matilda.strom@rfsu.se

Mobil: 076-160 33 07

https://dearcondom.org kan man följa initiativet, som förutom kortfilmen består av berättelser där en rad kända och okända namn delar sina erfarenheter kring kondom.

Ämnen


Att skapa förutsättningar för att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s målsättning ända sedan starten 1933. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill RFSU slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv.

Presskontakt

Matilda Ström

Matilda Ström

Presskontakt Pressansvarig/Press Officer Ansvarar för pressfrågor kring RFSU:s ideella och sexualpolitiska arbete i Sverige och internationellt. 076-160 33 07