Pressmeddelande -

Delårsrapport juli - september 2008

  • Nettoomsättningen för perioden 1 juli-30 september 2008 uppgick till 213,9 Mkr (206,1), vilket motsvarar en tillväxt på 3,8 procent (24,0).
  • Rörelseresultatet för perioden, som säsongsmässigt normalt är årets svagaste, uppgick till 2,2 Mkr (1,4) och rörelsemarginalen ökade till 1,0 procent (0,7).
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -2,3 Mkr (-0,3). Resultatet har påverkats negativt av valutakursen under perioden med -2,0 Mkr (-1,0).
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,20 kronor (-0,03).
  • Kassaflödet för perioden 1 juli-30 september 2008 uppgick till -5,5 Mkr (-12,1).
  • Bolaget har inlett diskussioner kring olika affärsmöjligheter som bedöms kunna vara intressanta för bolaget och dess aktieägare.


VD kommentar
"Vi har lyckats bra under det kvartal som normalt sett är vårt svagaste, trots en mycket trög marknad, tack vare att vi har ett bättre kunderbjudande än våra konkurrenter. Vi har under kvartalet även drabbats av den dramatiska kronförsvagningen och har nu vidtagit åtgärder för att kunna hantera en fortsatt svag kronkurs.

Vi tror att vi har goda förutsättningar att stärka vår marknadsposition även om marknaden fortsätter att vara svag. Den pågående konsolideringen i branschen är något som vi nu aktivt arbetar med på flera fronter och som vi bedömer kunna resultera i en intressant utveckling för Carl Lamm och våra aktieägare."

Hans Johansson, VD och koncernchef

Ytterligare information
Frågor avseende denna delårsrapport besvaras av Hans Johansson, VD och koncernchef, Tel. + 46 8 734 18 47.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Carl Lamm Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2008 klockan 08:30 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är noterat på OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding, se www.carllamm.se.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • carl lamm
  • delårsrapport

| About Ricoh | 
Ricoh is a global technology company that has been transforming the way people work for more than 80 years. Under its corporate tagline – imagine. change. – Ricoh continues to empower companiesand individuals with services and technologies that inspire innovation, enhance sustainability and boost business growth. These include document management systems, IT services, production print solutions, visual communications systems, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit: www.ricoh.se.

Kontakter

Magnus Christerson

Presskontakt Marketing Director, Ricoh Sverige AB 08-734 18 68

Elin Andersson

Presskontakt Hill+Knowlton Strategies +46 (0)708-48 90 86