​17 miljoner till lokala kulturarvsprojekt 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2020 08:30 CEST

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 17 miljoner kronor i direkt projektstöd till lokala kulturarvsprojekt, en miljon mer än 2019. Totalt har 110 kulturarvsprojekt fått del av pengarna.

Riksantikvarieämbetets höstmöte ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”

Nyheter   •   Maj 05, 2020 13:55 CEST

Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm den 4–5 november 2020 har nu öppnat för intresseanmälan. Årets tema är ”Konflikt och konsensus – kulturarv i en splittrad värld”. Vi avvaktar med att öppna ordinarie anmälan men det går redan nu bra att skriva upp sig på en intresselista för att inte missa detta tillfälle till kunskap, inspiration och oväntade möten.

​Lättnader i villkoren för kulturarvsbidrag

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 08:45 CEST

På grund av att många aktörer haft uteblivna intäkter i samband med coronaviruset beslutar Riksantikvarieämbetet att de föreningar och organisationer som fått projektbidrag för kulturarvsarbete via myndigheten ska kunna använda pengarna till andra åtgärder än de som angetts i projektansökan.

Riksantikvarieämbetet fördelar mer än 275 miljoner kronor till kulturmiljövård

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2020 10:20 CET

Riksantikvarieämbetet har fördelat 2020 års anslag för bidrag till kulturmiljövård. 251 miljoner kronor ska fördelas av länsstyrelserna.

20 miljoner kronor till forskningsprojekt

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2019 09:01 CET

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för år 2020 ska fördelas. Totalt handlar det om lite drygt 20 miljoner kronor som delas ut inom området kulturarv och kulturmiljö samt till de centrala museerna.

– Forskningen är viktig för att bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden. Utan forskning riskerar vi ett kunskapstapp och att frågor som rör kulturarv och museer blir mindre angelägna, säger Hedvig Schönbäck, handläggare på Riksantikvarieämbetet.

Forskningsmedel för år 2020 utlystes i maj i år, och när ansökningstiden gick ut i mitten av september hade det kommit in 82 ansökningar om sammanlagt 77 644 522 kronor. Riksantikvarieämbetet har nu fattat beslut om vilka projekt som beviljas och resultatet är att 20 025 558 kronor fördelas till 26 projekt. 

– Det har varit ett omfattande och roligt arbete för dem som har granskat och prioriterat bland alla spännande projekt, säger Hedvig Schönbäck.

Spannet från betong till hällristningar

Bredden har varit stor och ansökningarna har handlat om allt från hällristningar till mer sentida betongbyggnader och designmuseer. Det finns ändå gemensamma nämnare och flera projekt är till exempel engagerade i arbetet med att hitta vägar för att digitalt kunna förmedla kulturarvet till en större publik eller studerar på vilket sätt kulturarvet kan bli en resurs i samhällsplaneringen. Två av projekten har också som mål att utvärdera tidigare insatser. 

Det ena handlar om att utvärdera en metod med biosensorer för att kunna studera nedbrytningsprocesser hos vattendränkta träkonstruktioner, i det här fallet ett skeppsvrak från 1100-talet. Det andra projektet undersöker vilka effekter den så kallade Bergslagssatsningen har fått. Satsningen drevs 2008–2018 med finansiering från EU för att främja det kulturhistoriska industriarvet och besöksnäringen.

Projekten har fått medel för ett eller två år och den högsta summa som har beviljats för ett enskilt projekt ligger på 1,5 miljon kronor för 2020.

Läs mer på: 

https://www.raa.se/2019/12/riksantikvarieambetet-fordelar-forskningsmedel-for-2020/

Kontakt: 

Hedvig Schönbäck, handläggare: 08-5191 8257, hedvig.schonback@raa.se

Torkel Omnell, pressansvarig: 08-5191 8091, torkel.omnell@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Riksantikvarieämbetet har beslutat hur forsknings- och utvecklingsmedlen för år 2020 ska fördelas. Totalt handlar det om lite drygt 20 miljoner kronor som delas ut inom området kulturarv och kulturmiljö samt till de centrala museerna. Projekten har fått medel för ett eller två år och den högsta summa som har beviljats för ett enskilt projekt ligger på 1,5 miljon kronor för 2020.

Läs vidare »

Ny strategi ska stärka statusen för landets 15 världsarv

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2019 11:03 CET

För första gången någonsin finns en strategi för världsarvsarbetet i Sverige. Strategin ska stärka statusen för de 15 världsarvsarven i Sverige genom ökad information, utökad samverkan och en tydligare organisation. Den ska också bidra till att stärka skyddet genom ökad kunskap och kompetens samt visa vägen till en hållbar och fredlig värld.

Skolklass löste gåta med runinskrifter - får Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 11:37 CEST

Runinskrifterna i taket på den så kallade Ersk-Matsgården i Hassela, Hälsingland hade ansetts omöjliga att tyda. Men läraren Anna Björk och hennes vetgiriga elever i årskurs fem på Arthur Engbergskolan löste gåtan och bidrog också till viktig kunskap om världens mest omtalade runsten, Kensingtonstenen i Minnesota, USA. Den 4 oktober hedras de med Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj.

Kulturarvet i fokus till helgen!

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2019 10:54 CEST

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga temadag som ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarvet. Såväl kulturmiljöer som kulturhistoriskt intressanta byggnader, anläggningar och personer står i fokus. 2019 är temat ”Konst och underhållning” och fler än 200 arrangemang äger rum med start fredag 6 september till och med söndag 8 september.

Lär dig mer om arkeologi på söndag!

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2019 10:23 CEST

Arkeologidagen är den årligt återkommande temadagen där fokus ligger på äldre kulturhistoria. Den äger alltid rum sista söndagen i augusti och samordnas av Riksantikvarieämbetet. Syftet med dagen som i år infaller den 25 augusti är att engagera och stimulera till vidare kunskap om arkeologi och att låta besökare uppleva och utforska fornlämningar och förhistoriska miljöer "på riktigt"!

"Ingos" bälte restaureras: Ett av 112 kulturarvsprojekt som får del av 16 miljoner

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 08:15 CEST

Riksantikvarieämbetet delar årligen ut 16 miljoner kronor till projekt och insatser som syftar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Sammanlagt har 112 arbetslivsmuseer och kulturarvsprojekt fått del av pengarna. Totalt inkom 243 ansökningar. Spannet på projektstöden 2019 är knappt 10 000 kronor upp till 600 000 kronor.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • fomnrneaamucn.xhefgkteamrnvbamnvn@opravha.elsebi
 • 08-5191 80 07

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • foxernyqamecn.dxeforterzrnltameln@hgrafya.cwsevj
 • 08-5191 80 39

Om Riksantikvarieämbetet

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Adress

 • Riksantikvarieämbetet
 • Artillerigatan 33
 • 621 22 Visby
 • Vår hemsida