Gå direkt till innehåll
Riksantikvarieämbetet har bidragit till ett av de viktigaste forskningsrönen om Jellingstenen någonsin. På bilden Henrik Zedig, Länsstyrelsen Västra Götaland, och Dr. Lisbeth Imer. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt / CC BY
Riksantikvarieämbetet har bidragit till ett av de viktigaste forskningsrönen om Jellingstenen någonsin. På bilden Henrik Zedig, Länsstyrelsen Västra Götaland, och Dr. Lisbeth Imer. Foto: Laila Kitzler Åhfeldt / CC BY

Pressmeddelande -

3D-skanning av Jellingstenen ger ökad förståelse för vikingadrottning Thyras stora betydelse i Danmark

Genom ett samarbete mellan runverksamheten på svenska Riksantikvarieämbetet, runforskare vid Nationalmuseet i Köpenhamn och hällristningsexpertis vid Länsstyrelsen Västra Götaland har viktiga nya rön kommit fram som visar att drottning Thyra, en av de mest mytiska kvinnorna i Danmarks historia, har spelat en mycket viktigare roll i rikets allra tidigaste historia än man tidigare har känt till.

Riksantikvarieämbetets 3D-skanningskompetens och analys av huggspåren i kombination med analys av runformer och språkdrag har bidragit till det som danska forskare nu kallar ett av de viktigaste forskningsrönen om Jellingstenen någonsin.

Metoden som har använts för att analysera huggspåren är unik och bygger på ett särskilt analysverktyg för att utvinna variabler ur en 3D-modell, statistiska metoder och experimentella studier. Genom att kunna se att det är samma runstenshuggare som har huggit flera stenar kan slutsatser om Thyras betydelse för Danmarks tidiga historia dras.

– Metoden har länge använts på runstenar i Sverige, men att göra det på den stora Jellingstenen är speciellt eftersom den har så stor betydelse för den danska historieskrivningen. Det är ett hedersuppdrag, säger Laila Kitzler Åhfeldt, runolog på Runverket, Riksantikvarieämbetet.

Jellingstenen är ovanligt explicit i sin utsaga att kung Harald vann hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Den kallas ibland för Danmarks dopattest. Den anses också vara startskottet för runstensboomen i Sverige från sent 900-tal och genom hela 1000-talet. Det finns ett fåtal äldre runstenar, men det är förmodligen Jellingstenen som gör att vi nu har tusentals runstenar omkring oss.

DR, den danska motsvarigheten till SVT, visar idag den 27 september ett långt och påkostat inslag i två delar kallat ”Thyras Gåta” som redogör för vad runforskningen har bidragit till i förståelsen för drottning Thyras betydelse för Danmarks tillblivelse.

Se DR:s inslag här:
Gåden om Thyra | Se online her | DRTV

Den 11 oktober 2023 publiceras forskningsartikeln i den ansedda arkeologiska tidskriften Antiquity.

Länk till Antiquitys hemsida:
Welcome to Antiquity Journal | Antiquity Journal

Se Nationalmuseet i Danmarks pressmeddelande här:
Ny forskning fra Nationalmuseet afslører, hvem der huggede Jellingstenen (natmus.dk)

För mer information och intervjuförfrågningar:

Laila Kitzler Åhfeldt, runforskare, Riksantikvarieämbetet. Mail: laila.kitzler.ahfeldt@raa.se. Tel: 08-5191 80 80.
Jonas Thunberg, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet. Mail: jonas.thunberg@raa.se. Tel: 08-5191 80 14.

Om runor och Runverket

Runskrift används under nästan 2000 år och förekommer på en mångfald av material och föremål utöver runstenar. Runforskningen berör därför också många discipliner, såsom språkvetenskap, arkeologi, religionshistoria, historia och konstvetenskap och används som källor för många olika forskningsfrågor. 
Arbete med runinskrifter har varit en del av Riksantikvarieämbetets verksamhet ända sedan 1600-talet då de första inventeringarna av runinskrifter gjordes. 

I forskningsplattformen Runor hittar man den stora Jellingstenen som DR 42. I Runor finns hela inskriften samt karta, foton och referenser.
http://kulturarvsdata.se/uu/srdb/0d45c79a-c0d6-4937-9663-f044b31fcc65
Runverket, det populära namnet på Riksantikvarieämbetets runverksamhet, har till uppgift att registrera, undersöka och publicera Sveriges runinskrifter.
Runor och runstenar | Riksantikvarieämbetet (raa.se)
Det äldsta kända runfyndet i Sverige är från 200-talet e.Kr, det är en lansspets från Gotland. Sveriges nordligaste runsten finns på Frösön i Östersund. Runor finns inte bara på runstenar, utan även på smycken, redskap, amuletter, kyrkväggar, gravhällar och mycket annat.

Ämnen


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se
instagram.com/raa_se

Kontakter

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46-8-5191 80 14

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby
Sverige