Gå direkt till innehåll
Bilden tagen vid pensionat Esplanaden omkring 1923. Strandgatan 4, Östersund. Ur Stiftelsen Jamtlis samlingar. Jamtli är en av de 19 institutioner som fått bidrag för Kulturarvs-IT.  Foto: Tobias Sundbäck (Ingen upphovsrätt).
Bilden tagen vid pensionat Esplanaden omkring 1923. Strandgatan 4, Östersund. Ur Stiftelsen Jamtlis samlingar. Jamtli är en av de 19 institutioner som fått bidrag för Kulturarvs-IT. Foto: Tobias Sundbäck (Ingen upphovsrätt).

Pressmeddelande -

Drygt tio miljoner ​fördelas till digitalisering av kulturarv

Riksantikvarieämbetet fördelar nu drygt tio miljoner kronor till 19 museer runt om i Sverige för digitalisering av kulturarv. Bidraget till verksamheten Kulturarvs-IT ska användas till löner för arbetsledare för personer med funktionsnedsättning. Sammanlagt har 19 institutioner beviljats bidrag.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är numera väletablerat och används allra mest till digitalisering av museernas stora fotografiska samlingar. De personer som deltar i verksamheten gör en stor insats för tillgängliggörandet av museernas kulturhistoriska skatter, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Färre ansökningar

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som har svårare att ta sig in i arbetslivet. I år har färre ansökningar inkommit. Blekinge läns museum, Västmanlands läns museum och Länsmuseet i Gävleborg har tidigare fått bidrag, men ingen ansökan har inkommit i år.

Om Kulturarvs-IT
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag av regeringen att varje år fördela bidrag till lönekostnader inom verksamheten Kulturarvs-IT. Bidraget ska göra det möjligt för regionala och kommunala institutioner inom musei- eller arkivsektorn att anställa en arbetsledare. Personen ska ansvara för minst fem anställda som ska ha till uppgift att digitalisera och bearbeta museisamlingar och arkivmaterial. Bidraget lämnas för ett år i sänder.

Tabell över fördelning av bidrag till Kulturarvs-IT 2019

Kontakt: Sofia Kahl, handläggare, 08-5191 89 23, sofia.kahl@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, 0708-83 80 27, emil.schon@raa.se

Ämnen

Regioner


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Presskontakt

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)8-519 180 07
Emil Schön

Emil Schön

Presskontakt Nyhetsredaktör 08-5191 80 11

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby
Sverige