Gå direkt till innehåll
Gamla Uppsala museum överförs den 1 januari 2022 från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala. Foto: Gamla Uppsala museum (CCBY).
Gamla Uppsala museum överförs den 1 januari 2022 från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala. Foto: Gamla Uppsala museum (CCBY).

Pressmeddelande -

Gamla Uppsala museum tas över av Region Uppsala

Gamla Uppsala museum överförs den 1 januari 2022 från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala. Det innebär att museets verksamhet och personal övergår till Region Uppsala i Upplandsmuseets regi. 

Riksantikvarieämbetet och Region Uppsala är nu överens om villkoren för en övergång av Gamla Uppsala museum till regionen. Båda parter bedömer att verksamheten har bättre möjligheter att utvecklas i ett regionalt sammanhang.

Gamla Uppsala museum har gjort en omfattande digital omställning och ökat sin räckvidd på ett betydelsefullt sätt, till exempel genom att föra in aktuell forskning i verksamheten, använda immersiva medier och etablera en digital skolverksamhet.

– Jag är mycket stolt över museets verksamhet. Det är ett mycket uppskattat besöksmål, liksom en viktig resurs för skolverksamhet såväl i Uppland som i hela riket. Det är en innovativ och framgångsrik verksamhet som nu lämnas över till regionen, säger riksantikvarie Joakim Malmström.

Kontakt:
Knut Weibull, överantikvarie, knut.weibull@raa.se, knut.weibull@raa.se

Jonas Thunberg, pressansvarig, tel: 08-5191 80 07, jonas.thunberg@raa.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se
instagram.com/raa_se

Presskontakt

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)8-519 180 07

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby