Gå direkt till innehåll
Borgvisning är en av de aktiviteter som från och med 2019 är kostnadsfri för skolklasser som bokar sina besök i förväg. Foto Peter Eskilsson(CCBY)
Borgvisning är en av de aktiviteter som från och med 2019 är kostnadsfri för skolklasser som bokar sina besök i förväg. Foto Peter Eskilsson(CCBY)

Pressmeddelande -

​Gratis skolbesök införs på Glimmingehus

Anrika Glimmingehus utanför Simrishamn på Österlen kommer från och med 2019 att erbjuda gratis besök för skolklasser. Åtgärden är en satsning från Riksantikvarieämbetet för att fler unga ska ges möjlighet att ta del av all den spännande historia som borgen erbjuder.

− Allt fler museer har infört gratis skolbesök i någon form, så den här åtgärden är en anpassning till hur marknaden ser ut numera. Med den här satsningen hoppas vi att fler skolor ska ha möjlighet att komma till oss, säger enhetschef Jan Olofsson.

I en rundfrågning som personalen på Glimmingehus gjorde bland ett antal skånska skolor för ett par år sedan framkom att busshyra är den största kostnadsposten och därmed hindret för att ge sig ut på skolresa. Även entrépriset nämndes som ett problem för flera skolor.

− En trend som varit tydlig sedan många år är att skolor från kommuner och stadsdelar med lite större sociala utmaningar kommer i allt mindre utsträckning, eller inte alls. När entrépriset försvinner hoppas vi kunna motverka den trenden och ge fler en möjlighet att uppleva kulturarvet, säger Jan Olofsson.

En annan förhoppning är att Glimmingehus på detta sätt ska kunna fungera bättre som en resurs för skolor. Med fria besök blir möjligheten för återbesök, till exempel inför julen större. Därmed kan borgen fungera mer som ett inslag i undervisningen och mindre enbart som skolresemål.

Programutbudet

Gratiserbjudandet gäller de kortare program som erbjuds på Glimmingehus, vilka främst är:

Borgvisning, som innebär en guidad tur i borgen vilken tar ca 50 minuter.

Medeltida verkstäder, som omfattar totalt två timmar och innebär en borgvisning samt att man får arbeta med några tidsenliga sysslor och hantverk som bokas in efter önskemål.

Medeltida idrotter och lekar, vilket också är ett program på två timmar som förutom borgvisning innehåller tidsenliga lekar och idrotter, bland annat bågskytte.

Dessa kortare program utgör ca 95 procent av den pedagogiska verksamheten redan idag, mätt i elevantal. De skolprogram som sträcker sig över längre tid såsom Tidsresa, Övernattning och Heldag kommer även i fortsättningen att vara avgiftsbelagda. Det ska betonas att alla besök på Glimmingehus, gratis eller ej, måste bokas på förhand.

Om Glimmingehus

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg. När borgen uppfördes med start 1499 skulle den i första hand fungera som praktfull och representativ bostad åt den danske riddaren Jens Holgersen Ulfstand och hans familj. Skåne tillhörde då Danmark. I dag är Glimmingehus ett levande fornminne och ett centrum för medeltidsintresserade från hela Norden, liksom ett spännande utflyktsmål.

Glimmingehus är ett av den statliga myndigheten Riksantikvarieämbetets två besöksmål.

Kontakt: Jan Olofsson, enhetschef Glimmingehus, 0727 – 02 65 66, jan.olofsson@raa.se 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Presskontakt

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)8-519 180 07
Emil Schön

Emil Schön

Presskontakt Pressansvarig 08-5191 80 11
Ny Björn Gustafsson

Ny Björn Gustafsson

Presskontakt Omvärldsanalytiker 08-5191 89 21

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby