Gå direkt till innehåll
Motorhistoriska riksförbundet är en av de organisationer som för första gången får stöd. MHRF verkar för att motorhistoriskt intressanta äldre fordon används, restaureras och bevaras. Foto: Pär Henriksson (CCBY)
Motorhistoriska riksförbundet är en av de organisationer som för första gången får stöd. MHRF verkar för att motorhistoriskt intressanta äldre fordon används, restaureras och bevaras. Foto: Pär Henriksson (CCBY)

Pressmeddelande -

Ideella organisationer inom kulturmiljöområdet får dela på 4.75 miljoner

Riksantikvarieämbetet har fördelat 4,75 miljoner kronor till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Bidraget fördelas en gång om året för att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön. Två nya organisationer har fått stöd: Motorhistoriska Riksförbundet och Berättarnätet Kronoberg.

Hundratusentals människor i Sverige är ideellt engagerade i kulturarvet. De bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Bidraget till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet finns för att stötta och utveckla detta frivilliga engagemang.

I årets bidragsfördelning har två nya organisationer fått stöd. Motorhistoriska Riksförbundet som enligt egen uppgift består av omkring 200 klubbar med omkring 100 000 medlemmar är en av dem. Föreningen verkar för att äldre motorfordon används, restaureras och bevaras inför framtiden. 

− Att inkludera Motorhistoriska Riksförbundet bland bidragstagarna ligger i linje med tankegången i regeringsuppdraget "Det rörliga kulturarvet", som vi överlämnade till regeringen i december 2018. Förbundet är en samlande punkt för motorhistoriskt intresserade som själva vill bidra till att hålla äldre vägburna motorfordon rullande och därmed också ett kulturarv levande, säger riksantikvarie Lars Amréus. 

Den andra nykomlingen är Berättarnätet Kronoberg. Det geografiska namnet till trots arbetar Berättarnätet Kronoberg med att sprida den muntliga berättarkonsten till andra delar av landet och att sprida kunskap om folksagor, sägner och annan folkdikt för att trygga och höja medvetenheten om det immateriella kulturarvet.Berättarnätet driver också Sagomuseet i Ljungby.

Totalt sökte 35 organisationer medel från årets anslag på 4,75 miljoner. 23 av dessa föreningar beviljas bidrag 2019.

Organisationer som beviljats bidrag 2019

Mer fakta om bidraget till ideella organisationer

Kontakt: Sofia Kahl, handläggare, 08-5191 89 23 , sofia.kahl@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Presskontakt

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)8-519 180 07
Emil Schön

Emil Schön

Presskontakt Nyhetsredaktör 08-5191 80 11

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby
Sverige