Gå direkt till innehåll
Utsnitt ur Nya Fornsök. Södermanlands län, Nyköping med omnejd. Foto: Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Utsnitt ur Nya Fornsök. Södermanlands län, Nyköping med omnejd. Foto: Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet

Pressmeddelande -

​Lättare följa arkeologiska undersökningar

Den populära söktjänsten Fornsök har utvecklats och innehåller nu, förutom fornminnesinformation, även ny information om pågående och planerade arkeologiska undersökningar i hela landet. I riket finns nu 1778 pågående och planerade arkeologiska undersökningar.

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller fornminnesinformation. Myndigheten har under flera år arbetat med att digitalisera och förbättra registreringssystemet för yrkesverksamma, Fornreg. I och med detta har även den publika söktjänsten Nya Fornsök utvecklats med ett sökbart register som visar var planerade, pågående och avslutade arkeologiska undersökningar finns i Sverige. Detta register är öppet och sökbart för alla. Dessutom är den nu lättare att använda i mobilen.

I Sverige finns det (sökning 6 maj) 699 992 lämningar registrerade. Fornsök visar också att det finns 1565 pågående arkeologiska undersökningar, 213 planerade arkeologiska undersökningar och 251 arkeologiska undersökningar som avslutades 2018-2019. Det går att se vilken arkeologisk aktör som arbetar med uppdraget och vilken länsstyrelse som ansvarar.

− Informationen är nu mycket mer aktuell och komplett än tidigare. Så fort en arkeologisk undersökning är planerad så syns den nu i systemet och informationen fylls på efterhand, säger Malin Blomqvist, antikvarie och sakkunnig inom fornminnesinformation på Riksantikvarieämbetet.

Fler förbättringar

Söktjänsten är numera lätt att använda i mobiltelefonen. Den har också förbättrats med nya grafiska symboler som visar om en lämning är bedömd som fornlämning eller inte. Via Fornsök kan du klicka dig fram direkt till den arkeologiska rapporten och annan dokumentation som hör till uppdraget. Du kan också se vilket museum i Sverige som tagit hand om eventuella fynd.

Utöver att utveckla Fornreg och en ny version av Fornsök så har ett stort arbete gjorts vid Riksantikvarieämbetet för att registrera information om äldre arkeologiska uppdrag, i vissa fall ända sedan 1970-talet. Både manuella och automatiska rättningar har gjorts för att kvalitetssäkra denna information. Det pågår också ett arbete fram till 30 juni med att importera äldre digitala uppdrag till det nya systemet.

Det är viktigt att känna till att Fornreg inte är helt komplett. Det finns lämningar som inte hittats eller av någon annan anledning inte visas. Alla fornlämningar och kulturlämningar har skydd av lagen, oavsett om de syns i Fornsök, och ingen åverkan får ske utan tillstånd från länsstyrelsen.

Ordlista

Fornsök: En webbaserad söktjänst öppen för allmänheten som hämtar information via samma system som Fornreg är kopplat till. Detta gör det möjligt att visa såväl aktuell fornminnesinformation, som planerade, pågående och avslutade arkeologiska uppdrag.

Fornreg: Ett digitalt verktyg för yrkesverksamma som gör det möjligt att registrera information i systemet direkt i samband med att undersökningen beslutas. Detta gör informationen mer aktuell och snabbuppdaterad.

Prova nya Fornsök här

Hämta länsvis statistik för Sverige här

Pressfrågor:
Malin Blomqvist, antikvarie och sakkunnig inom fornminnesinformation, 08-5191 85 88
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07
Frågor om Fornsök från användare mejlas till fornsok@raa.se

Ämnen


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Presskontakt

Emil Schön

Emil Schön

Presskontakt Pressansvarig 08-5191 80 07
Ny Björn Gustafsson

Ny Björn Gustafsson

Presskontakt Pressansvarig 08-5191 89 21

Relaterat material