Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nederländsk domstol tillbakavisar anspråk på stulen bok

Riksantikvarieämbetet har lämnat in en stämningsansökan i nederländsk domstol för att återkräva boken Nippon som stulits från Kungliga biblioteket. Den 16 januari tillbakavisade domstolen kraven från Sverige. Enligt domstolen har allt för lång tid förflutit från att Sverige fick kännedom om var boken fanns och det att stämningsansökan lämnades in.

Domen nådde Riksantikvarieämbetet den 17 januari. Det är ett avgörande i första instans av Court of Amsterdam. Domaren anser att preskriptionstiden började löpa tidigare än vad Riksantikvarieämbetet har utgått från. I september 2005 genomförde den tyska polisen en husrannsakan på begäran av svenska staten hos den auktionsfirma som sålde boken. Två medarbetare från Kungliga biblioteket deltog. Domaren menar att då avslöjades det för Sverige var boken Nippon befann sig.

– Riksantikvarieämbetet har en annan uppfattning om när preskriptionstiden börjar löpa. Svenska myndigheter har inte kunnat vara säkra på var boken funnits. Vi har utgått från att preskriptionstiden tidigast började löpa den 23 september 2015 då Kungliga biblioteket underrättade Riksantikvarieämbetet om sina misstankar om var föremålet fanns och vem som var innehavare. Vi avvaktar nu en engelsk översättning för att därefter överväga om vi ska överklaga domen, säger Riksantikvarieämbetets chefsjurist Catharina Sojde.

Enligt återlämnandedirektivet som Sverige åberopar ska talan vara väckt inom tre år från det att kännedom om var objektet som återkrävs finns. Stämningsansökan lämnades in 21 februari 2018.

Domen går att överklaga fram till den 16 april.

Enligt domen blir svenska staten skyldig att betala ersättning till den nederländska bokhandlaren, som utgör motpart, för rättegångskostnader i målet med drygt 17 500 kronor.

Bakgrund

Det rör sig om boken Nippon, med det fullständiga namnet Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern: Jezo mit den südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu- Inseln, som är skriven av Philipp Franz von Sieboldoch tryckt i Leyden 1852. Det är ett verk som är unikt och ytterst värdefullt både sett ur ekonomisk och kulturhistorisk synvinkel. Boken stals från Kungliga biblioteket av den så kallade KB-mannen innan den år 2003 köptes av en nederländsk bokhandlare från ett auktionshus utomlands.

Stämningsansökan sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/60/EU den 15 maj 2014 om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium: återlämnandedirektivet. Boken omfattades av kravet på utförseltillstånd i enlighet med dåvarande kulturminneslagen (1988:950), men ett sådant tillstånd söktes inte och ett sådant tillstånd hade heller inte beviljats om det hade sökts. Därmed fördes boken ut olagligen i återlämnandedirektivets mening.

Riksantikvarieämbetet är den enda svenska myndighet som kan driva ärenden utomlands enligt återlämnandedirektivet. Det kan dock inte ske så länge en förundersökning pågår. Kungliga biblioteket polisanmälde stölden av Nippon, men förundersökningen lades ner 2015. Därefter påbörjades arbetet med att få hem boken genom att åberopa återlämnandedirektivet.

För frågor som rör stämningsansökan och den juridiska processen svarar Riksantikvarieämbetet. På frågor om det stulna objektet svarar Kungliga biblioteket, som också har en Lista över de stulna böckerna

Kontakt:
Catharina Sojde, chefsjurist, Riksantikvarieämbetet: 08-5191 80 84, catharina.sojde@raa.se
Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet: 08-5191 80 07, emil.schon@raa.se

Ämnen

Regioner


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se

Presskontakt

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)8-519 180 07
Emil Schön

Emil Schön

Presskontakt Nyhetsredaktör 08-5191 80 11

Relaterat innehåll

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby
Sverige