Gå direkt till innehåll
Omvärldsdagarna är en tvådagarskonferens som behandlar några av museernas viktigaste framtidsfrågor. Foto: Karin Olli-Nilsson / CC BY
Omvärldsdagarna är en tvådagarskonferens som behandlar några av museernas viktigaste framtidsfrågor. Foto: Karin Olli-Nilsson / CC BY

Pressmeddelande -

Omvärldsdagarna 2023: Så ska museerna förhålla sig till ”Generation Bianca”

INBJUDAN TILL MEDIA

På Omvärldsdagarna den 26–27 oktober kommer Katarina Graffman att tala om hur dagens unga, ”Generation Bianca” snarare än ”Generation Greta”, förhåller sig till museer. Dessutom debatteras de brännande museidebattfrågorna om finansiering av verksamhet och hyra.

Representanter för media hälsas varmt välkomna till Omvärldsdagarna 2023, på plats i Stockholm.

Omvärldsdagarna är en tvådagarskonferens som behandlar några av museernas viktigaste framtidsfrågor: från AI till återlämnandefrågor, via framtidens utställningar och existentiell hållbarhet till museernas queerperspektiv. Genom korta, TED Talk-inspirerade föreläsningar får publiken inblickar i vilken riktning dessa ämnen rör sig – och hur museerna bör rusta sig inför framtiden.

Bland talarna finns förutom kulturantropologen Katarina Graffman också AI-experten Sara Öhrvall, kulturredaktören Johannes Klenell och konstnären Mattias Frisk, som ligger bakom onlinemuseet Mjölby Porslinsrävsmuseum – ”Mjölbys kanske främsta museum för små och mindre rävfiguriner”.

Bakom konferensen står Omvärld & insikt, Riksantikvarieämbetets redaktion för omvärldsbevakning på den nybildade Museiavdelningen. Moderatorer är omvärldsredaktörerna Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson.

– Intresset för museifrågor har kanske aldrig varit större. Kulturfrågorna har tagit en central plats i den politiska debatten, museernas hållbarhet och överlevnad diskuteras i medierna och återlämnande av föremål och kvarlevor har blivit ett hett ämne, både internationell och nationellt, säger Fredrik Emdén.

– Att Riksantikvarieämbetet ägnar sig åt omvärldsbevakning är ett led i myndighetens uppdrag att stötta museerna i deras utvecklingsarbete. Att sektorn får mötas och lyssna till dessa föreläsare hoppas vi ska ge ett tillfälle att ytterligare lyfta blicken och se åt vilket håll man är på väg.

Ett av inslagen under Omvärldsdagarna är Museipanelen, ett panelsamtal där tre personer med olika perspektiv möts för att syna och diskutera aktuella frågor och trender inom museisektorn. Museipanelen har sänts sedan 2021 från Riksantikvarieämbetets studio, men spelas under hösten in inför publik. Och nu alltså som en del av Omvärldsdagarna.

– I Museipanelen kommer vi att lyfta de stora och viktiga frågor som på senare tid präglat museisverige, säger Karin Olli-Nilsson.

– En av frågorna som varit hetast under hösten är ju museernas skenande kostnader för renoveringar och underhåll, som riskerar att få stora konsekvenser. Nationalmuseum kan tvingas flytta från sina lokaler och Naturhistoriska riksmuseet fick stänga eftersom taket höll på att rasa in. Och när samtidigt det moderatledda styret i Norrköping vill att kulturen ska finansieras mer av egenintäkter, och mindre av bidrag, känns det självklart att fråga panelen: borde museerna bli bättre på att bära sina egna kostnader?, säger hon.

Det här är första gången som Omvärldsdagarna arrangeras, men tanken är att det ska bli ett återkommande evenemang. Den här gången hålls det på Tekniska Museet i Stockholm, som också är medarrangör för konferensen. Samarbetspartner är även branschorganisationen Sveriges Museer, vars ordförande Niklas Cserhalmi kommer att fungera som kommentator under programmets gång.

Se schema med alla tider och talare här:
Omvärldsdagarna 2023 | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Inbjudan till media till Omvärldsdagarna 2023

Plats: Tekniska museet, Stockholm. Museivägen 7.

Datum: 26–27 oktober 2023.

Tid: 26 oktober: 12.00-17.15, 27 oktober: 8.45-12.30.

Fika: Fika serveras utan kostnad båda dagar till anmälda representanter för media.

Anmälan: Till pressansvarig Jonas Thunberg på jonas.thunberg@raa.se. Anmälan möjlig fram till och under hela konferensen. Ange om fika önskas och i så fall även info om eventuell specialkost.

För mer information eller intervjuförfrågningar:
Jonas Thunberg, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet. Tel: 08-5191 80 14. Mail: jonas.thunberg@raa.se.Ämnen

Kategorier


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se
instagram.com/raa_se

Kontakter

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46-8-5191 80 14

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby
Sverige