Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Riksantikvarieämbetet löser in bronsåldersfynd

Riksantikvarieämbetet har fattat beslut om att lösa in åtta bronsåldersfynd från depåfyndet i Alingsås för ett värde av 53 500 kronor.

Fynden består av åtta mycket välbevarade bronsföremål. De består av fyra halsringar, två nålar, en kedja i fem fragment samt en gjuttopp. Enligt extern expert är fynden från bronsåldern cirka 750-500 f.Kr och äldre förromersk järnålder cirka 550-300 f.Kr.

– Fynden som staten löser in är av mycket stort vetenskapligt värde och ett par av fynden är mycket ovanliga. Den otillgängliga fyndplatsen kommer också ha stort värde för forskningen om bronsåldern, säger Solveig McKenzie, enhetschef, Förvaltningsärenden och bidrag.

Fynden anmäldes till länsstyrelsen den 12 april 2021. Beslutet om inlösen fattades den 11 juni 2021. Fyndplatsen har fått id-nummer L2021:2810 i Kulturmiljöregistret (Fornsök).

Läs hela beslutet här.

Kontakt:
Solveig McKenzie, enhetschef, Förvaltningsärenden och bidrag, 08-5191 81 77, solveig.mckenzie@raa.se
Jonas Thunberg, pressansvarig, tel: 08-5191 80 07, jonas.thunberg@raa.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet.
www.raa.se
www.facebook.com/riksantikvarieambetet
twitter.com/raa_se
instagram.com/raa_se

Presskontakt

Jonas Thunberg

Jonas Thunberg

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)8-519 180 07

Myndigheten för kulturmiljö och kulturarvsfrågor

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. Riksantikvarieämbetet gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. Riksantikvarieämbetet leder och stödjer andra så att de nationella kulturmiljömålen uppnås.

Riksantikvarieämbetet
Artillerigatan 33
621 22 Visby