Pressmeddelande -

Kolonister vid Bromma flygplats höjer ljudnivån – Låt kolonin leva!

Tusentals bostäder planeras på platsen för våra koloniträdgårdar. Vi befarar att planeringen går så fort att inte bara vi kolonister försvinner utan även unika grönområden och kulturminnen. 

När städer förtätas blir det allt viktigare att grönområden och kulturminnen bevaras. Därför har vi - Riksby koloniförening - startat projektet ”Låt kolonin leva!”. Projektet syftar till att visa politiker och tjänstemän att:

 • Vi vill vara med och forma framtidens Bromma
 • Vi vill betraktas som en kvalificerad part i samband med nybyggnationer
 • Vi är positiva till byggen av nya bostäder men inte på bekostnad av koloniträdgårdar, kulturminnen och grönområden

Följ projektet
Följ oss på www.latkoloninleva.nu

Möte med politiker och tjänstemän
Vi startar stort med att bjuda in politiker och tjänstemän i Stockholm, Ekerö, Solna och Sundbyberg till ett möte för att dels ge dem mer kunskap om vinsterna med att bevara koloniträdgårdar när städer förtätas, dels låta dem ta del av vår odlarentusiasm. Men framför allt för att prata om hur vi kan bli involverade i arbetet med att formulera ett framtida Bromma. Mötet blir även ett tillfälle för politikerna att hitta former för samverkan över parti- och kommungränser i frågor som angränsar till vårt projekt, exempelvis infrastruktur och stadsodling.

Tid för mötet: 23 augusti kl 15.00-16.30 
Plats: Ängsgården, gemensamhetslokalen i Riksby koloniförening i Bromma, korsningen Bellisvägen-Erikavägen

Relaterade länkar

Ämnen

 • Miljöpolitik

Kategorier

 • kulturminnen
 • gröna städer
 • odling
 • koloni
 • koloniträdgårdar
 • stadsodling
 • bevara kolonin

Riksby Koloniförening stadsplanerades 1930 och är en av få stadsplanerade koloniområden i Sverige. Föreningen har 134 stugor och ligger intill Bromma flygplats. Bredvid Riksby ligger koloniföreningarna Iris Riksby, Iris Lillsjön, Iris Glia och Linnéa Kortenslund.