Pressmeddelande -

Projektet ”Låt kolonin leva” går in i en ny och fokuserad fas

– Mötet med politiker och tjänstemän blev startskottet för en helt ny och fokuserad fas i arbetet med att bevara Riksby koloniträdgårdar, säger Elisabeth Fältström, ordförande i Riksby koloniförening.

Som vi berättat i tidigare pressmeddelande har vi kolonister i Riksby koloniförening tagit initiativ till projektet ”Låt kolonin leva”. Vi vill visa att vi önskar delta i arbetet med att formulera framtidens Bromma när 4.000 nya bostäder ska byggas på platsen för koloniområdet. Vi vill betraktas som en kvalificerad part i samband med de här nybyggnationerna.

– Riksby koloniförening har ett avtal med kommunen fram till år 2038, säger Elisabeth Fältström. Vi har alltså ett ansvar för området i ytterligare 22 år. Därför måste vi få vara delaktiga i planeringen av området.

Som ett led i det här arbetet bjöd vi in politiker och tjänstemän i Stockholm, Ekerö, Solna och Sundbyberg till ett möte. Alla som kom visade ett starkt stöd för ”Låt kolonin leva”. Flera viktiga kontakter knöts och många goda råd delades. 

”Låt kolonin leva” motsätter sig inte förslaget att bygga nya bostäder – men ifrågasätter Stadsbyggnadskontorets planering av:

 • Breddning av vägar i koloniområdet. Det sker på bekostnad av 170 stugor som måste rivas.
 • Att aktivt riva fem stugor som ingår i stadsplanen från 1930-talet.
 • Att bygga bostadshus på platser som skuggar trädgårdarna under känsliga perioder i odlarcykeln.

– Riksby koloniområde stadsplanerades år 1930, säger Elisabeth Fältström. Samma år arkitektritades stugorna och trädgårdarna arkitektplanerades. Området har en unik, snart hundraårig, flora av drygt 550 äppelträd och perenner som inte längre går att köpa på handelsträdgårdar. Dessutom har området en fantastisk fauna och omgärdas av gröna lungor som är strövområden för inte bara kolonister och Brommaborna.

Projektledaren för ”Norra Riksby” deltog inte vid mötet
Projektledaren, som är ansvarig för det nya bostadsområdet ”Norra Riksby”, meddelade att hon inte kunde delta vid mötet den 23 augusti. Vi har därför bett att hon föreslår en tid som passar henne att träffa oss.

Läs mer om ”Låt kolonin leva” och om mötet den 23 augusti 2016 på www.latkoloninleva.nu

Kontakt
Kolonisten Mikael Ljung, mikael.k.ljung@gmail.com

Ämnen

 • Trädgård

Kategorier

 • stadsodling
 • odling
 • kulturminnen
 • koloniträdgårdar
 • koloni
 • gröna städer
 • bevara kolonin

Riksby Koloniförening stadsplanerades 1930 och är en av få stadsplanerade koloniområden i Sverige. Föreningen har 134 stugor och ligger intill Bromma flygplats. Bredvid Riksby ligger koloniföreningarna Iris Riksby, Iris Lillsjön, Iris Glia och Linnéa Kortenslund.