Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Bostadsrättsorganisationernas förslag om nya regler för andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

Från den 1 februari i år gäller nya lagregler vid uthyrning av privatbostäder i andra hand. När riksdagen i höstas behandlade lagförslaget tillsammans med ett förslag om ändring av reglerna i bostadsrättslagen om andrahandsupplåtelser skickade bostadsrättsorganisationerna Riksbyggen, HSB och Bostadsrätterna ett gemensamt öppet brev till bostadsminister Stefan Attefall. I brevet uttryckte vi oro för att det politiska kompromissandet i frågan skulle leda till lagändringar som inte var genomtänkta. Dessutom skrev vi att vi ville ha ett konstruktivt samråd med regeringen om hur reglerna för andrahandsuthyrningar av bostadsrätter ska utformas, eftersom frågan inte är så enkel som man kan få intryck av.

Under de senaste månaderna, och även sedan den nya lagen infördes, har en dialog förts mellan bostadsministern och företrädare för bostadsrättsorganisationerna, kring hur reglerna för andrahandsuthyrning av bostadsrätter kan förbättras utan begränsningar i bostadsrättsföreningarnas självbestämmanderätt.

Från bostadsrättsorganisationernas sida har vi bland annat fört fram dessa förslag:

Vi anser att de situationer där man ska kunna få tillstånd för uthyrning kan utökas på ett sätt som både bostadsrättshavaren och föreningen tycker är lämpligt. Det kan till exempel handla om att under en tid låta en släkting bo i lägenheten, även om bostadsrättshavaren inte har vad man i dagsläget anser är ”beaktansvärda skäl” för detta. Det kan även övervägas om tillstånd för uthyrning ska kunna ges under en viss tid på grund av att lägenheten är svårsåld.

Dessutom skulle vi vilja se ett klargörande i frågan om bostadsrättsföreningen får ge tillstånd till andrahandsuthyrningar där den som vill hyra ut inte har i lagens menings beaktansvärda skäl för det. I vissa föreningar finns det osäkerhet kring om man får göra så eller om det skulle strida mot bostadsrättslagen. 


Leif Linde, vd Riksbyggen

Mårten Lilja, kommunikationschef Riksbyggen


Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Håkan Andersson

Håkan Andersson

Presskontakt 072-239 00 66

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen
Kungsbron 21
106 18 Stockholm