Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd och Johanna Ode bostadspolitisk expert på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd och Johanna Ode bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

23 000 bostadsrätter i Värmlands län berörs: Inför grönt stödpaket till BRF:er

Villaägare kan få stöd för hållbarhetsåtgärder genom bland annat ROT-avdraget. För bostadsrättsföreningar gäller inte ROT, men Riksbyggen föreslår nu att ett statligt stöd införs för gröna åtgärder. Ungefär en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter varav cirka 23 000 finns i Värmlands län. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– Nästan en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter men trots det finns inget stöd för gröna åtgärder för bostadsrättsföreningar. För att skynda på det svenska miljö- och klimatarbetet föreslår därför Riksbyggen att det införs ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar för gröna åtgärder, likt det som redan i dag finns för villaägare, säger Johanna Ode bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

En femtedel av alla bostäder i Sverige är bostadsrätter. Riksbyggen har gjort en undersökning som visar att 66 procent av landets bostadsrättsföreningar skulle genomföra någon form av grön åtgärd om ett stöd införs.

– Vår undersökning visar att det finns en stark vilja hos många bostadsrättsföreningar att bli mer hållbara. Men 43 procent anger att ett statligt stöd är avgörande eller helt avgörande för att genomföra några gröna åtgärder eller inte, säger Mårten Lilja, vice vd för Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Nyligen gick regeringen ut med ett remissförslag om energieffektiviseringsstöd till flerbostadshus, vilket delvis tangerar det Riksbyggen föreslår. Riksbyggen ser positivt på förslaget men menar att förslaget inte är tillräckligt.

– Det finns en outnyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar. En hel del görs redan idag men takten skulle kunna ökas och vi vill se ett stöd för att rusta byggnaderna bättre för klimatförändringar och investera i åtgärder som ger energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och främjar en cirkulär en ekonomi, säger Karolina Brick, tillträdande hållbarhetschef på Riksbyggen.

Bland åtgärderna bostadsrättsföreningarna vill genomföra finns:


- Byte till energieffektiva fönster.
- Injustera värme- och ventilationssystem.
- Plantera vegetation som gynnar biologisk mångfald.
- Anlägga gröna tak.
- Bygga återbruksrum.
- Installera solpaneler.

Undersökningen gjordes i januari 2021 och över 1 200 bostadsrättsföreningar över hela landet har svarat på Riksbyggens enkät.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

- Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

- En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.

-Halverad fastighetsavgift de första fem åren.

- Statliga kreditgarantier för investeringslån.

För att stödet verkligen ska göra nytta måste det vara enkelt att använda, liknande ROT-avdraget.

– Det finns idag en onyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar. Med ett statligt stöd skulle bostadsrättsföreningar runt om i landet både kunna rusta byggnaderna bättre för klimatförändringar och investera i åtgärder som ger energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och främjar cirkulär ekonomi, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

Mer information om Riksbyggens opinionsarbete

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm