Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och ​Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och ​Johanna Ode, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Åtgärder krävs för en långsiktigt hög byggtakt

Enligt SCB började ungefär 27 300 lägenheter byggas under första halvåret 2020. Det är en ökning med cirka 6 procent jämfört med samma period 2019. På lång sikt riskerar dock bostadsbyggandet att falla när bostadsköparna i allt större grad köper bostäder som är helt färdigställda eller när inflyttning närmar sig. Riksbyggen vill se ett införande av särskilda garantier för byggnadskreditiv och ett statligt lån som hjälper unga vuxna in på bostadsmarknaden för fortsatt hög bostadsproduktion.

– Att antalet igångsättningar fortfarande är så pass hög i branschen beror till stor del på de långa processer som ligger bakom varje bostadsprojekt. Vi ser dock ett tydligt mönster där kunderna i allt högre grad köper nyproducerade bostäder med närhet till inflyttningen vilket gör det svårt att starta nya projekt och leva upp till bankernas säljkrav innan spaden kan sättas i marken, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Om inte bankernas säljkrav kan uppfyllas blir det inte byggstart såvida inte byggföretaget kan överbrygga med egna medel.

– Det är inte alla som har möjligheter till detta och för de som kan är möjligheterna begränsade vilket kommer att minska byggandet. Statlig garanti för byggnadskreditiv under en period skulle hålla upp nyproduktionen, säger Mårten Lilja.

Unga vuxna är den grupp som har det tuffast på bostadsmarknaden idag.

– Coronakrisen gör det än svårare får unga vuxna att skaffa en egen bostad. Möjligheten till amorteringsundantag är viktigt för dem som redan har en bostad, men räcker inte. Riksbyggen har tagit fram ett förslag om ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet, som borde införas snarast för att hjälpa unga vuxna att kunna köpa en bostad, säger Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Förslag om statlig garanti för byggnadskreditiv
Riksbyggen föreslår att det införs en tidsbegränsad statlig garanti för byggnadskreditiv. Kortfattat är innebörden att en statlig garanti ersätter bankens krav på viss försäljningsgrad innan byggstart. Enligt förslaget ska staten garantera insatserna för hälften av de lägenheter som är osålda vid inflyttning. Detta kommer då att gälla för projekt som genomgått sedvanlig risk- och kreditprövning av bank. Projektet ska alltså i en normal marknad ha goda marknadsförutsättningar och en trovärdig kalkyl. Byggherren ska ställa garanti för inköp av osålda lägenheter efter färdigställandet på samma sätt som idag.

Läs mer om Riksbyggens förslag om CSN-liknande Ungbolån

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm