Gå direkt till innehåll
Fokus på trygghet när Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delade ut 400 000 kronor till projekt

Pressmeddelande -

Fokus på trygghet när Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delade ut 400 000 kronor till projekt

Under Riksbyggens fullmäktige den 23 maj 2024 delade Riksbyggens jubileumsfond Den goda staden ut medel till projekt som bidrar till kunskap inom social hållbarhet vilka fokuserar på trygghet och tillit i boendet. 400 000 tusen kronor delades i år ut till tre projekt.

Årligen delar Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” ut stipendier som grundas på gåvor från bostadsrättsföreningar, organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. Sedan fonden etablerades år 1990 har 182 stipendier till ett värde av 15 miljoner kronor delats ut.

I år delade fonden ut 400 000 kronor fördelat på tre stipendier. Stipendierna delades ut till projekt som i någon form bidrar till att stärka trygghet och tillit i boendet. Projekten syftar till åtgärder som kan genomföras i ett bostadsområde av fastighetsägare och/eller boende, antingen ensamma eller i samarbete med andra aktörer inom civilsamhället

– Årets tre stipendier är innovativa med olika inriktning. De handlar om att minska hemlösheten genom en ny modell som engagerar bostadsutvecklare och andra aktörer, att samla och sprida kunskap om framgångsrika åtgärder för att hantera segregation i utsatta bostadsområden och en undersökning om hur samhällen påverkas när centrala byggnader rivs, säger Johanna Frelin, vd för Riksbyggen.

Stipendierna presenterades av Göran Cars och Anna-Johanna Klasander, representanter för fondens styrelse, under Fullmäktige.

1. Identitet och förändring – En narrativ undersökning av rivning i Bräckes byggda miljö– 50 000 kr
Stipendiater: Sanna Karlsson och Marcus Johansson, Mastersstudenter inom arkitektur på KTH.

Bräcke kommun har en negativ befolkningsutveckling och kommunen har beviljats statligt stöd för att riva ett antal fastigheter som idag inte efterfrågas för den verksamhet som bedrevs när de byggdes (skolor och flerbostadshus). Ett flertal av byggnaderna är i relativt gott skick och rivningsplanerna har väckt starka känslor i kommunen. Med Bräcke som exempel syftar projektet till att undersöka hur ett samhälle påverkas när centrala byggnader rivs. Kärnfrågor i studien är att belysa vilken betydelse den byggda miljön har för ett samhälles historia och identitet.

2. Att skapa tillit och trygghet i utsatta bostadsområden – 200 000 kr
Stipendiater: August Nilsson är projektledare och pedagog på Glokala folkhögskolan i Malmö, Claus Bech Danielsen är professor vid Ålborg Universitet och Elisabeth Dalholm är före detta lektor vid Lunds Universitet.

Flera storskaliga bostadsområden från 1960- och 70-talet är drabbade av segregation, hög omflyttning och skadegörelse, med medföljande brist på tillit och trygghet i stadsdelarna. Situationen är aktuell i utsatta områden både Sverige och Danmark där en mängd olika åtgärder – såväl fysiska som sociala – har genomförts för att möta problemen, men kunskapen om resultaten av insatserna har sällan nått utanför det lokala sammanhanget. Detta projekt syftar till att i tre seminarier med berörda aktörer samla kunskap om olika insatser och deras effekter i både Sverige och Danmark, för att sedan sprida de erfarenheter och arbetssätt som lett till framgångsrik förändring.

3. Femprocentsmodellen, delprojekt kommunikation – 150 000 kr
Stipendiat: Rickard Stark är arkitekt och kreativ ledare på Okidoki

Femprocentsmodellen är socialt bostadsinitiativ som syftar till att underlätta för bostadsrättsutvecklare att tillsammans med andra aktörer bidra till minskad hemlöshet. Målet är att hjälpa människor som trots i övrigt ordnade sociala förhållanden hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Modellen innebär att fem procent av lägenheterna i ett nytt bostadsprojekt upplåts till en etablerad idéburen organisation som ansvarar för rekrytering och uthyrning till en hyresgäst som behöver hjälp att komma tillbaka in på bostadsmarknaden. Modellen är testad i ett lyckat pilotprojekt och nu söker stipendiaten medel för kommunikation om hur modellen fungerar juridiskt, ekonomiskt och praktiskt, så att fler kan använda den.

För mer information:
Mira Lindahl, presschef Riksbyggen, 070 - 258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se
Maria Westling, fondens sekreterare, 08-698 41 13 eller maria.westling@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm