Gå direkt till innehåll
Hållbarhet: Riksbyggens Brf Viva certifieras med Miljöbyggnad Guld

Pressmeddelande -

Hållbarhet: Riksbyggens Brf Viva certifieras med Miljöbyggnad Guld

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg är nu preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.

Brf Viva består av 132 lägenheter och inflyttningen kommer att starta under hösten 2018.

– Brf Viva är det första Riksbyggen-projektet som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld i Göteborg, vilket känns väldigt roligt. I Brf Viva testar Riksbyggen många innovationer inom hållbarhetsområdet och självklart ställer vi höga krav på husens utformning och val av materialval för att skapa boendemiljöer med så låg miljöpåverkan som möjligt, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Göteborg.

Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Certifiering innebär att den färdiga byggnaden har låg energianvändning vilket ger upphov till lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter, god ljudmiljö, bra dagsljus, låg radonhalt, att risken för fukt är minimerad, bra luftkvalitet och kontroll på byggnadsmaterial.

Byggnadsmaterialen kontrolleras innan de byggs in så att vi inte bygger in farliga ämnen och informationen finns sedan även lagrad digitalt, så att man kan spåra byggvaror i framtiden om nya rön om ohälsosamma material framkommer.

– Genom certifieringen säkerställs inte bara att husen har en låg energianvändning och är byggda av bra material utan även att inneklimat är hälsosamt och behagligt att vistas i både sommar och vinter, säger Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen.

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader. Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. Certifieringen av Brf Viva enligt Miljöbyggnad Guld kommer att verifieras två år efter att de boende har flyttat in. Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar certifieras enligt Miljöbyggnad och då uppnå minst nivå silver.

Forskning inom Positive Footprint Housing, PFH, ligger till grund för Brf Viva. PFH är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling.

Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Brf Viva. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE.

För mer information:
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef för Riksbyggen i Göteborg, 031-704 68 63
Charlotta Brolin, hållbarhetsspecialist på Riksbyggen, 031-704 55 08

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen
Kungsbron 21
106 18 Stockholm