Gå direkt till innehåll
Kraftigt stigande elnätspriser inför kommande elnätsreglering

Pressmeddelande -

Kraftigt stigande elnätspriser inför kommande elnätsreglering

Efter en period med relativt stabila elnätspriser stiger priserna igen, med nästan 10% över hela Sverige, där det finns fall med prisökningar över 30%. Samtidigt fortsätter skillnaden att vara stor – knappt 3 765 kr per lägenhet och år – mellan landets dyraste och billigaste kommun.

En kartläggning från Nils Holgerssongruppen visar att det är stor skillnad mellan de olika kommunerna och stor skillnad mellan hur de olika stora privata elnätsföretagen har agerat. Eon har kraftigt höjt sina priser (19–23 %), Ellevio har höjt sina priser (5–14 %) och Vattenfalls priser har överlag sänkts (-7–0 %).

- Det är oroande med de kraftiga höjningarna och det är inte rimligt med så stora skillnader, där vi har svårt att se hur de stora skillnaderna är motiverade, säger ordförande Louise Wall och fortsätter:

- Med bakgrund av detta och den kommande perioden för reglering av elnätsintäkter ser vi att det är särskilt viktigt att uppmärksamma de olika skillnaderna. Den skärpning som Energimarknadsinspektionen införde för förra perioden var ett bra första steg mot mer rimliga elnätsavgifter. Vi välkomnar nu att Energimarknadsinspektionen tar arbetet vidare för att ytterligare förstärka kundperspektivet.

  Figurerna nedan visar elnätsavgifter för billigaste och dyraste kommunerna i Sverige samt de kommuner där prisförändringen varit som störst

  Fakta elnätspriser:
  Elnätspriser är avgifter som elnätsföretagen tar ut för att transportera el från produktionsställena till hushåll och företag. Dessa priser kan variera beroende på vilket elnätsområde fastigheten ligger inom och beror bland annat på kostnaderna för att bygga och underhålla elnäten i det specifika området. Elnätspriserna är en separat avgift som konsumenter betalar utöver kostnaden för elhandeln. Nätföretaget har inga konkurrenter och kunderna kan inte vända sig till något annat nät om de är missnöjda med överföringstjänsten eller priset.

  Fakta prisberäkningar:
  I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2023, beräknats för typhuset i Nils Holgerssonrapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset den 1 jan 2023. Energiskatten för el som sedan 2018 finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad. Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu

  Om undersökningen
  Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

  Kontakt:
  Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen, 070-737 60 40
  Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

  Presskontakter:
  Kenny Fredman, Presschef, Bostadsrätterna, 0765-20 10 04, kenny.fredman@bostadsratterna.se
  Niklas Stavegård, Kommunikationschef, Fastighetsägarna, 072-738 22 27, niklas.stavegard@fastighetsagarna.se
  Kawa Zolfagary, Pressekreterare, HSB Riksförbund, 010-442 03 06, press@hsb.se
  Gilda Romero, Pressekreterare, Hyresgästföreningen, 010-459 10 70, press@hyresgastforeningen.se
  Mira Lindahl, Presschef, Riksbyggen, 070-258 36 38, mira.lindahl@riksbyggen.se
  Anna Weihe, Pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 070-721 20 11, anna.weihe@sverigesallmannytta.se

  Ämnen


  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Kontakter

  Mira Lindahl

  Mira Lindahl

  Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

  Riksbyggen

  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Riksbyggen

  Kungsbron 21
  106 18 Stockholm