Gå direkt till innehåll
Anläggning av nattrabatt hos Brf Lidköpingshus nr
Anläggning av nattrabatt hos Brf Lidköpingshus nr

Pressmeddelande -

Nattrabatt för ökad biologisk mångfald - ett tips inför biologiska mångfaldens dag 22 maj

Den 22 maj är biologiska mångfaldens dag. Riksbyggens jubileumsfond ‘Den Goda Staden’ har möjliggjort en nattrabatt till glädje för både boende och nattpollinerande insekter. Bakom projektet står Riksbyggens fastighetsförvaltning tillsammans med Urbio landskapsarkitekter.

Nattrabatten är en stadsbiotop och finns i Lidköping hos Brf Lidköpingshus nr 14. Projektet har omvandlat en del av en klippt gräsmatta till en rikligt blommande buskplantering. Planteringen har fokus på arter som präglas av ljus och vit blomning och som syns bra i mörker. Många av växterna har även starkt doftande blomning och är värdväxter till nattfjärilen ligustersvärmaren som är en av de störta svärmarna. Nattfjärilar generellt är några av våra viktigaste pollinatörer men de minskar kraftigt i antal.

- Att anlägga en rabatt är ett sätt att bidra till ökad biologisk mångfald, som många bostadsrättsföreningar kan göra. Detta är ett spännande projekt som vi kan hämta lärdom från. För att underlätta för fler bostadsrättsföreningar att göra ännu mer vill vi se ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

  Genom hållbarhetsidéer stödjer Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att anlägga äng, bevara och plantera träd till att anlägga odlingslådor för de boende. Grönska och välskötta gårdar är viktigt för att skapa trivsel och trygghet. Riksbyggen har lång erfarenhet och erbjuder en rad förvaltningstjänster inom utemiljö såsom trädgårdsdesign, skötsel av träd, buskar och planteringar.

  Urbio har genomfört projektet nattrabatt med stöd av Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden utifrån sin ansökan ”Sveriges första stadsbiotop”. Begreppet stadsbiotop definieras i det här sammanhanget som stadselement i den byggda miljön som omformas och gestaltas för att främja biologisk mångfald och bidra med ekosystemtjänster.

  Den biologiska mångfalden är en viktig fråga för Riksbyggen både vid förvaltning av fastigheter och vid byggande av nya bostäder. För att underlätta för bostadsrättföreningar att genomföra fler åtgärder vill Riksbyggen att regeringen inför ett grönt stöd. Läs mer om förslaget här.

  Här kan ni läsa mer om projektet och Riksbyggens jubileumsfond Den goda staden.

  Ämnen

  Kategorier


  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Kontakter

  Mira Lindahl

  Mira Lindahl

  Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

  Riksbyggen

  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Riksbyggen

  Kungsbron 21
  106 18 Stockholm