Gå direkt till innehåll
Ny rapport: stor skillnad i lönsamhet för effektivisering mellan kommuner

Pressmeddelande -

Ny rapport: stor skillnad i lönsamhet för effektivisering mellan kommuner

Vid en jämförelse mellan 30 av Sveriges största kommuner samt Gotland är skillnaderna i kostnadsminskning stora när förbrukning av fjärrvärme, el, VA samt avfall minskar, det visar den senaste Effektivrapporten från Nils Holgerssongruppen. Boende i kommuner som Örebro, Malmö och Karlskrona tjänar mest på exempelvis eleffektivisering medan Umeå, Luleå och Trollhättan ser en väsentligt lägre lönsamhet i jämförelse.

- För att samhället ska kunna nå de högt uppsatta klimatmålen behöver effektivisering kunna ske på industriell skala. Effektivrapporten visar att det råder stora skillnader mellan kommuner, de stora variationerna i taxor och lönsamhet försvårar för Sverige att energieffektivisera sitt flerbostadshusbestånd, säger Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen.

Effektivrapporten visar att störst lönsamhet av effektivisering finns på området el. Värdet av en eleffektivisering har sedan föregående effektiv-rapport år 2015 ökat med nästan 75 procent. Prisnivå mellan de olika elområden i kombination med hur elnätsavgiften är uppbyggd innebär att det kan skilja 135 procent på värdet av en effektivisering.

Rapporten visar att prissignaler inom fjärrvärme och el fokuserar allt mer på effekt. Det ställer fastighetsägare inför en ny effektiviseringslogik där effektfrågan ges allt större ekonomisk vikt samtidigt som nationella och europeiska mål för effektivisering uttrycks i energimängd.

- Med marknadskrafter som styr mot ett mål medan nationella mål och styrmedel som styr mot ett annat hamnar fastighetsägare i en utmanande sits. Här är det önskvärt med en bättre harmonisering, säger Louise Wall.

  Den senaste rapporten landar i dessa slutsatser:

  • 25 procent lägre behov av fjärrvärme, el, vatten och hämtning av hushållsavfall leder inte till 25 procent lägre kostnad för konsumenten.
  • Storleken på kostnadsminskningen beror både på prisnivå och på hur stor del av priset som består av fasta kostnader. Fasta komponenter i taxekonstruktioner minskar lönsamheten vid effektivisering och därigenom minskar incitamenten att effektivisera.
  • Prisnivån har generellt störst betydelse för lönsamhet vid effektivisering. Merparten av det ökade värdet av effektivisering har att göra med ökade prisnivåer.
  • Vid en jämförelse mellan kommunerna är skillnaderna i kostnadsminskning stora när en effektivisering genomförs. Det betyder att lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor.

  Att utnyttja resurser effektivt är viktigt både ur ett hållbarhets- och ekonomiskt perspektiv. Effektiv-rapporten är ett tillägg till rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige” och analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent i landets 30 största kommuner samt Gotland. I rapporten redovisas fakta om priser och de prisskillnader som finns mellan olika kommuner när det gäller kostnader för fjärrvärme, el, VA och avfallshämtning.

  Hela Effektiv-rapporten finns att läsa här

  Se även rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige"

  Bakgrund:
  Organisationerna som står bakom rapporten är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

  Effektiv-rapporten analyserar hur kostnaden för fjärrvärme, el, vatten och avfallshämtning påverkas när behovet av dessa minskas med 25 procent. Denna typ av granskning gjordes även åren 2010 och 2015 och är en uppföljning på om ändrade prismodeller och prisnivåer lett till beträffande värdet av att effektivera. Granskningen omfattar de 30 största kommunerna i landet samt Gotland. Aktuella priser och taxor för år 2010, 2015 och 2022 har använts i rapporten.

  Kontakt
  Louise Wall, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-4420355, louise.wall@hsb.se
  Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58, thomas.folkesson@ekan.se

  Presskontakter
  Kawa Zolfagary, pressekreterare HSB Riksförbund, 010-4420306, press@hsb.se
  Gilda Romero, pressekreterare Hyresgästföreningen, 010-459 10 70, press@hyresgastforeningen.se
  Mira Lindahl, presschef Riksbyggen, 070-258 36 38, mira.lindahl@riksbyggen.se
  Anna Weihe, pressansvarig Sveriges Allmännytta, 08-406 55 25, anna.weihe@sverigesallmannytta.se,
  Kenny Fredman, presschef Bostadsrätterna, 0765-20 10 04, kenny.fredman@bostadsratterna.se
  Niklas Stavegård, kommunikationschef Fastighetsägarna Sverige, 072-738 22 27, niklas.stavegard@fastighetsagarna.se

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier


  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Kontakter

  Mira Lindahl

  Mira Lindahl

  Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

  Relaterat innehåll

  Riksbyggen

  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Riksbyggen

  Kungsbron 21
  106 18 Stockholm