Gå direkt till innehåll
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Johanna Ode bostadspolitisk expert på Riksbyggen.
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen och Johanna Ode bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Positivt att arbetet med införandet av klimatdeklarationer fortsätter

Regeringen har tagit beslut om att överlämna proposition om införande av klimatdeklarationer av byggnader till Riksdagen för beslut om ny lagstiftning. Samtidigt pågår Boverkets arbete med att ta fram föreskrifter för hur klimatdeklarationerna ska fungera i praktiken. Riksbyggen välkomnar ett införande av klimatdeklarationer, förutsatt att dessa blir förutsägbara och inte administrativt betungande.

– Det är bra att regeringen nu tar steget vidare att realisera klimatdeklarationer för byggnader. Klimatdeklarationer är ett steg i rätt riktning och det behövs styrmedel som kompletterar de frivilliga åtaganden som byggsektorn i Sverige åtagit sig för att nå målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggen har nyligen lämnat in ett remissvar på Boverkets förslag till myndighetsföreskrifter för klimatdeklarationer.

– Som förslaget till föreskrifter nu är utformat finns en risk för oförutsägbarhet kring innehåll och omfattning av deklarationerna. Det är bättre med tydliga och avgränsade krav än att vissa uppgifter ska vara frivilliga. Vi ser också en risk att klimatdeklarationerna skapar administrativt dubbelarbete och det är viktigt att hanteringen inte blir för betungande, säger Karolina Brick.

En viktig del för att nå klimatmålet är att det genomförs åtgärder i det befintliga bostadsbeståndet. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar för gröna åtgärder som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energi, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

– Nästan en miljon lägenheter i Sverige är bostadsrätter. Villaägare kan exempelvis få solcellsstöd eller ROT-avdrag för gröna åtgärder. Det är viktigt att även bostadsrättsföreningarna får ett grönt stöd – klimatet och miljön gör ingen skillnad på upplåtelseform, säger Johanna Ode bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare på Riksbyggen.

Riksbyggens förslag till grönt stöd för bostadsrättsföreningar, i korthet:

  • En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna.
  • Halverad fastighetsavgift de första fem åren.
  • Statliga kreditgarantier för investeringslån.
  • Stöd ska ges för åtgärder inom fyra områden: Energi, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
  • För att stödet verkligen ska göra nytta måste det vara enkelt att använda, liknande ROT-avdraget.

– Det finns idag en outnyttjad potential i bostadsrättsföreningarnas byggnader och tillhörande gårdar. Med ett statligt stöd skulle bostadsrättsföreningar runt om i landet både kunna rusta byggnaderna bättre för klimatförändringar och investera i åtgärder som ger energieffektivisering, ökad biologisk mångfald och främjar cirkulär ekonomi, säger Johanna Ode.

Läs mer om förslaget för Grönt stöd

För mer information:
Johanna Ode, bostadspolitisk expert och verksamhetsutvecklare, 072-465 66 92
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm