Gå direkt till innehåll
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Pressmeddelande -

Riksbyggen kritiska till slopat producentansvar för returpapper

Regeringen föreslår att producentansvaret för returpapper ska upphöra och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan och därmed landa på de boende, istället för som sig bör hos producenterna. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och förvaltar bostäder som över en halv miljon människor bor i.

– Riksbyggen är starkt kritiska till avskaffande av producentansvaret för returpapper och avstyrker förslaget i sin helhet. Skälen är huvudsakligen miljömässiga samt att kostnaden drabbar de boende istället för producenterna, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Remisstiden gick ut i fredags och det har inkommit många svar som är kritiska till ett upphävande av producentansvaret och den viktiga miljöprincipen att förorenaren betalar (polluter pays principle).

Det som föreslås i promemorian:

  • Går helt emot den miljörättsliga principen, att det är förorenaren som ska betala, Polluter Pays Principle
  • Innebär att ett viktigt incitament till att nå nationella miljömål och Agenda 2030 tas bort
  • Riskerar ett ökat uttag av jungfrulig råvara från skogen och påverka den biologiska mångfalden
  • Innebär en risk att Sverige inte når uppsatta återvinningsmål samt att papper eldas upp istället för att materialåtervinnas
  • Innebär att incitament för produktutveckling och cirkulär ekonomi tas bort
  • Innebär ökade kostnader för hushållen samt att kostnaderna landar på hushållen och de boende istället för hos producenterna där de bör ligga
  • Kan leda till sämre servicegrad för boende och innebär en risk för att det blir svårare att sortera rätt

– Det är anmärkningsvärt att regeringen tagit detta inriktningsbeslut utan en ordentlig utredning och konsekvensanalys samt utan dialog med berörda parter, förutom medie- och tryckeribranschen. Åtgärden bidrar inte på ett effektivt sätt till syftet att stödja journalistikens ekonomiska villkor. Riksbyggen förväntar sig att regeringen omprövar sitt tidigare inriktningsbeslut. Gör om, gör rätt och behåll producentansvaret, säger Karolina Brick.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Totalt förvaltar Riksbyggen 4 384 bostadsrättsföreningar med över 200 000 bostadsrätter samt över 100 000 hyresrätter. Riksbyggen förvaltar även ett stort antal kommersiella och offentliga lokaler. Riksbyggen har förvaltningsverksamhet på cirka 430 orter runt om i landet, från Trelleborg till Karesuando.

På Riksbyggen står hållbarhetsfrågorna i fokus. Riksbyggen har två år på raken utsetts till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm