Gå direkt till innehåll
Magnus Kårestedt, VD Borås Energi och Miljö, Christer Södeliden, VD Pulsen Fastigheter, Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen Väst och Per Bolund, vice statsminister, miljö- och klimatminister.
Magnus Kårestedt, VD Borås Energi och Miljö, Christer Södeliden, VD Pulsen Fastigheter, Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen Väst och Per Bolund, vice statsminister, miljö- och klimatminister.

Pressmeddelande -

Riksbyggen med när fjärrvärmen i Borås blev en guldklimp i klimatomställningen

Måndagen den 21 november stängdes symboliskt oljekranen till kraftvärmeverket Ryaverket i Borås. På plats deltog vice statsministern, miljö- och klimatminister Per Bolund som anser att fjärrvärme med kraftvärmeteknik är väldigt viktig ur bland annat klimatsynpunkt. I ceremonin deltog även Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen Väst och representant i Klimatdialogen.

– Fjärrvärmen har varit en guldklimp i arbetet med att ställa om samhället till förnybar energi. Kraftvärmetekniken är otroligt viktig i sammanhanget med att bidra till effektbalans i elsystemet, sa miljö- och klimatminister Per Bolund i samband med ceremonin.

Borås Energi ersätter fossil gasol och olja som används i start- och stödoljebrännare på kraftvärmeverket Ryaverket med bioolja. Under den senaste värmesäsongen använde Borås Energi 99 procent förnybara och återvunna bränslen i sin fjärrvärmeproduktion. Nu var det dags att få bort den sista procenten fossilt bränsle i fjärrvärmemixen. Totalt kommer ca 800 000 liter fossil olja per år ersättas med bioolja och oljekranen kunder därmed stängas.

Filip Strömgren, hur var det att vara med vid avstängningen av oljekranen och träffa miljö- och klimatminister Per Bolund?
– Det var väldigt kul att träffa Per Bolund och få en pratstund med honom. Han kom nästan direkt från klimatmötet i Glasgow och berättade bland annat om hur andra länder imponeras över hur långt Sverige har kommit när det kommer till uppvärmning och elförsörjning av bostäder, säger Filip Strömgren som är energiingenjör på Riksbyggen.

Enligt beräkningar som Borås Energi har gjort kommer fossila utsläpp av koldioxid med drygt 2 000 ton per år.

– Att få bort den sista procenten fossilt bränsle till kraftvärmeverket är en viktig pusselbit till att bli klimatneutrala. Framåt gäller det nu att få Boråsarna att sortera sitt avfall bättre för att minska förbränningen av plast i avfallet.

Vad innebär det att fjärrvärmen nu är ännu miljösmartare i Borås?
– De allra flesta av Riksbyggens förvaltade bostäder ligger i olika fjärrvärmenät runt om i landet. Klimatpåverkan från uppvärmningen av fastigheterna har därför olika storlekar beroende på hur långt energibolagen har kommit i sitt miljöarbete. Borås fjärrvärme är ett föredöme när det kommer till miljöpåverkan och att ersätta den fossila oljan med bioolja är ett ytterligare bevis på detta och något jag hoppas fler energibolag tar efter.

Riksbyggen är en aktiv part i Klimatdialogen som nu startats upp i Borås. Vilka frågor tycker du är viktiga ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i framtiden?
– Klimatdialogen är ett fantastiskt nätverk där vi som kunder kan vara med och påverka hur energibolaget driver sitt hållbarhetsarbete. Många gånger går det att hitta gemensamma åsikter och lösningar där vi som kunder spelar en allt viktigare roll. Jag har lyft frågan om hur vi som kund kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt genom bättre avfallssortering. Hållbarhet är inget man uppnår ensam och fjärrvärme är ett tydligt exempel på detta där flera cirklar sluts. Avfallet som varje Boråsare genererar eldas upp för att ge värme och el just där och då den behövs som mest, avslutar Filip Strömgren.

Läs mer om Klimatdialogen

För mer information:
Filip Strömgren, energiingenjör Riksbyggen Väst, 031-704 55 69.
Filip.Stromgren@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Relaterat innehåll

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm