Gå direkt till innehåll
Riksbyggen och Göteborg Energi testar ny teknik för solel i Brf Viva

Pressmeddelande -

Riksbyggen och Göteborg Energi testar ny teknik för solel i Brf Viva

I Riksbyggens Brf Viva i Göteborg kommer ny teknik för att styra solel ihop med energilager, till exempel bussbatterier, att testas. Riksbyggen undersöker möjligheten att använda tekniken från något av de fyra vinnarbolagen i tävlingen Intelligent Energy Management Challenge (IEM) i Brf Viva.

Tanken är att solel i större utsträckning ska kunna produceras och användas i samma byggnad. I Brf Viva på Guldheden i Göteborg är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt och genomförs i samarbete med bland andra Chalmers, Göteborg Energi, Volvo och Göteborgs Universitet och Johanneberg Science Park. Syftet med tävlingen Intelligent Energy Management Challenge är att optimera energiflöden mellan produktion, användning och lagring, både lokalt och i samspel med omvärlden.

Brf Viva ligger i framkant med ett energisystem som bland annat har elproduktion via solceller och lagring i begagnade bussbatterier och ackumulatortankar. I bostadsrättsföreningen finns också en elbilspool med möjlighet till både lagring och användning av egenproducerad el.

– Det ska bli mycket intressant att testa ny teknik för styrningen av energiflödena vilket är en viktig del för att enskilda byggnader ska kunna bidra till att både lokala elnät och fjärrvärmenät kan minska de dyraste och miljömässigt sämsta kilowattimmarna , säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

– Att samarbeta i ett projekt som fokuserar på smarta energilösningar och på metoder för att snabbare få ut innovationer på marknaden ser vi som mycket värdefullt på vägen mot framtidens hållbara energisystem, säger Claes Sommansson, forsknings- och utvecklingsstrateg på Göteborg Energi.

Den här typen av verktyg kan bidra till fler hållbara innovationer på marknaden och stimulera framväxten av ett hållbart näringsliv. Den internationella tävlingen IEM avgjordes i april och genomfördes av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks. Tillsammans med Sustainable Innovation pågår nu arbetet med de fysiska testerna hos både offentliga och privata fastighetsägare. Med bland behovsägarna där tekniken ska testas är bland andra Eskilstuna kommun, Göteborg Stad och Uppsala kommun.

- Vi vill öka förutsättningarna för hållbar teknik att komma ut på marknaden och på ett effektivt sätt uppnå både samhällets såväl som beställarnas behov. Jag ser fram emot att se hur lösningarna fungerar i skarp miljö, säger Charlotte Lejon, upphandlingschef på Energimyndigheten.

De fyra vinnarbidragen

CERTH, Grekland.
Teamet bakom AGILE har utvecklat ett självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid och samtidigt kravlöst möta slutkonsumentens behov.

Amzur Technologies, USA.
Detta vinnarteam har utvecklat en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solkraft som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.

KIC InnoEnergy, Sverige.
Teamet bakom lösningen Local System Operator (LSO) tar steget mot smartare energianvändning genom en innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mera hållbar energianvändning.

Ferroamp Elektronik, Sverige.
EnergyHub är en skalbar lösning som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Precis som smartphones utgör en plattform för kommunikation, är EnergyHub en plattform för lagring av förnybar energi.

Behovsägare som vill testa tekniken:
Kommunerna: Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala.
Företagen: Riksbyggen, Ihus, Göteborg Energi samt innovationsaktörerna STUNS Energi i Uppsala, Glava Energy Center, NetPort Science Park och Johanneberg Science Park.

Läs om projektet

För frågor och mer information kontakta:


Mari-Louise Persson
Energistrateg Riksbyggen
072-516 90 30, mari-louise.persson@riksbyggen.se

Claes Sommansson
Forsknings- och utvecklingsstrateg, Göteborg Energi
0707-626935, claes.sommansson@goteborgenergi.se

Jessica Kriström
Kommunikationsansvarig för IEM Sustainable Innovation
073-709 22 8, jessica.kristrom@sust.se

Olle Dierks
Innovationsupphandlings- och internationaliseringsexpert
Swedish Incubators & Science Parks
076-10 00 54, olle.dierks@sisp.se

Charlotte Lejon
Upphandlingschef, Energimyndigheten
016-544 20 93, charlotte.lejon@energimyndigheten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm