Gå direkt till innehåll
Riksbyggen tecknar klimatavtal med Helsingborgs stad

Pressmeddelande -

Riksbyggen tecknar klimatavtal med Helsingborgs stad

Helsingborgs stad har som mål att leva upp till de klimatmål som Parisavtalet* satt där målet är att begränsa den globala uppvärmningen. Samhällsbyggaren Riksbyggen tecknar nu klimatavtal med staden för att skapa en snabbare omställning till klimatneutralt byggande.

Riksbyggen är en långsiktig samhällsutvecklare och har de senaste fem åren investerat ca 1,5 miljarder i nya bostäder i Helsingborg – en investering som motsvarar cirka 600 bostäder. Riksbyggens satsning i staden fortsätter och nu tecknas klimatavtalet mellan Riksbyggen och Helsingborgs stad.

– Klimatneutralitet är ett av våra långsiktiga hållbarhetsmål. Ska vi nå dit måste vi våga sätta mål som vi vet är en stor utmaning att nå, som att minska utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter senast 2030, säger Theodor Alexandris, Marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Klimatavtalet innebär att Riksbyggen arbetar för att även dess kunder som verkar i kommunen antar en egen hållbarhetspolicy med aktiviteter som avser att minska energianvändningen med minst 20 procent med bättre ekonomi som resultat och att utsläppen av växthusgaser minskar med 50 procent per kvadratmeter till år 2030 (basår 2020) för nyproducerade bostäder.

- Vi i Helsingborgs stad är glada att välkomna Riksbyggen till klimatavtalet eftersom bygg- och fastighetsbranschen står för cirka 20 procent av klimatutsläppen i samhället och varje aktör är viktig i omställningsarbetet säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Kostnadsfri rådgivning för medborgare och företagare
Alla medborgare, föreningar, små och medelstora företagare i Helsingborg, Båstad, Höganäs, Ängelholm och Åstorp får lov att kostnadsfritt använda energi- och klimatrådgivarna i Helsingborgs stad som stöd för att nå målen. När kunden är redo att ta steget kan Riksbyggen hjälpa kunden med genomförandekraft.

- Styrelsen i en bostadsrättsförening kan till exempel inspireras av Riksbyggens hållbarhetsidéer som ger konkreta åtgärder för att målet ska uppnås. Vi har också tjänster som är särskilt utformade för att minska energianvändningen så som Energiutredning eller Värmeoptimering 24/7 och bidrar till att uppfylla avtalet, säger Mari-Louise Persson, miljö- och energichef på Riksbyggen.

* Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Syftet med avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. De globala växthusgasutsläppen behöver halveras till 2030 jämfört med 2019 om vi ska ligga i linje med 1,5-gradersmålet som avtalet innebär.

På bild från vänster: Sofia Mattsson - projektledare Klimatavtal Helsingborg, Hanna Stenberg - projektledare Riksbyggen Bostad MO Skåne, Carina Persson - Marknadsområdeschef Riksbyggen Fastighetsförvaltningen MO Norra Skåne, Thomas Sjöholm - Leveranschef för teknisk & ekonomisk förvaltning Riksbyggen MO Norra Skåne, Theodor Alexandris, Marknadsområdeschef Riksbyggen MO Skåne, Henrik Friberg - Miljödirektör i Helsingborgs stad

För mer information:
Mari-Louise Persson, energi- och miljöchef på Riksbyggen, mari-louise.persson@riksbyggen.se 072 - 516 90 30
Thomas Sjöholm, Leveranschef Teknisk och Ekonomisk Förvaltning Norra Skåne thomas.sjoholm@riksbyggen.se 042-18 66 44
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef Skåne, theodor.alexandris@riksbyggen.se 040 - 10 94 60

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm