Gå direkt till innehåll
Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen
Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen

Pressmeddelande -

Riksbyggen vill se skarpare gränsvärden för klimatdeklarationerna

Under våren har regeringen remitterat Boverkets förslag om att införa gränsvärden i klimatdeklarationerna. Det är Riksbyggen positiva till, men vill att nivån skärps för att påskynda omställningen.

- Riksbyggen har länge efterfrågat att gränsvärden ska införas för klimatdeklarationerna redan 2025, så det förslaget är positivt. Det räcker inte med det redovisningskrav som nu finns. Men nivån på gränsvärdena behöver skärpas för att minska nya byggnaders klimatavtryck och ligga i linje med Parisavtalet, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef Riksbyggen.

Förslaget regeringen remitterat innebär att fler byggdelar inkluderas och att det införs olika gränsvärden för olika byggnadstyper. Men alla delar av Boverkets förslag ingår inte i remissen.

- Vi behöver öka takten i hållbarhetsarbetet. Därför är det väsentligt att regeringen skyndsamt inför de första gränsvärdena, men också jobbar snabbfotat med fortsatta steg. För att nå svenska klimatmål behöver gränsvärdena successivt bli lägre. Vi gör mycket i branschen, men det behövs också styrmedel för att påskynda utvecklingen, säger Johanna Bjurskog.

  Riksbyggen har sedan tidigare Science Based Targets (SBT), vilket är vetenskapligt satta klimatmål i linje med Parisavtalet. Riksbyggens klimatmål för nyproduktion innebär en minskning av växthusgasutsläppen från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter BTA till år 2030 jämfört med 2020. Riksbyggen har också under våren undertecknat den uppgraderade färdplanen inom Fossilfritt Sverige för bygg- och anläggningssektorn och står sedan tidigare bakom den ursprungliga färdplanen.

  Ämnen

  Kategorier


  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Kontakter

  Mira Lindahl

  Mira Lindahl

  Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

  Riksbyggen

  Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

  Riksbyggen

  Kungsbron 21
  106 18 Stockholm