Gå direkt till innehåll
Johanna Frelin, vd på Riksbyggen
Johanna Frelin, vd på Riksbyggen

Pressmeddelande -

Riksbyggens årsbokslut 2023

Riksbyggen hade under 2023 ett rörelseresultat på - 421 miljoner (70) med en omsättning på 8,8 miljarder (7,8). Rörelseresultatet präglas av stora orealiserade nedskrivningar i mark och lägenheter. Under 2023 startade Riksbyggen totalt 400 bostäder runt om i landet.

Det gångna året har kännetecknats av oro i världen, hög inflation, höjda räntor och energikostnader vilket resulterat i att bostadsbyggandet i hela landet gjort en rejäl inbromsning. Men trots utmaningar har Riksbyggen i år färdigställt 1 359 boenden och startat byggandet av 400 bostäder runt om i landet.

- Riksbyggen har fördelen att stå på två ben med en stabil förvaltningsaffär. Lönsamheten inom affärsområde Fastighetsförvaltning är fortsatt god och året som gått har visat hur viktigt det är att stötta bostadsrättsföreningar med ekonomisk förvaltning för att säkerställa föreningarnas långsiktigt trygga ekonomi, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Även om Riksbyggen har funnits i över 80 år och har en stabil ekonomi så har företaget arbetat med att anpassa både organisation och markportföljen till en lägre nyproduktionstakt kommande åren. Den affär som vuxit mest är ombyggnad med projekt för både ökad hållbarhet och ett säkrat fastighetsvärde över tid. Som följd av det negativa rörelseresultatet föreslår en enig styrelse att ställa in årets utdelning till ägarna. Återbäring på köpta tjänster kommer däremot att göras som vanligt.

För att kunna bidra i större utsträckning och hålla uppe bostadsbyggandet behövs politiska initiativ där Riksbyggen föreslår införande av både statligt byggstöd och startlån för unga vuxna.

- För just unga vuxna, som redan länge har haft svårt att komma in på bostadsmarknaden har Riksbyggen erbjudit både hyrköpslägenheter och kooperativa hyresrätter som ett sätt att få in foten på en idag tuff bostadsmarknad, säger Johanna Frelin.

Tuffa tider - men Riksbyggen släpper inte hållbarhetsmålen
Riksbyggens rustar för framtiden med en rad strategiska utvecklingsinitiativ inom både digitalisering och hållbarhet. Det finns en ambition att nå det utmanande klimatmålet (SBT, Science Based Target) att halvera klimatavtrycket per kvadratmeter i de bostadsprojekt som färdigställs 2030 jämfört med 2020. Riksbyggen har också beslutat att ytterligare höja kraven på klimatförbättrad betong till en klimatreduktion om minst 25 procent i nyproduktion. Ett exempel på digitala satsningar är Riksbyggens AI-tjänst Värmeoptimering 24/7.

- Med höga energikostnader och ett ökat hållbarhetsfokus är våra energitjänster mer relevanta än någonsin. Goda exempel är Riksbyggens AI-tjänst Värmeoptimering 24/7 och de föreningar som via solceller genererat så pass mycket energi att de kunnat sälja den vidare och på så vis skapat intäkter till föreningen, fortsätter Johanna.

Resultat 1 januari – 31 december 2023
Nettoomsättning: 8 761 mkr (7 826)
Rörelseresultat: -421 mkr (70)
Antalet bostäder i produktion: 3 077 (3 688)
Antalet förvaltade bostadsrättsföreningar: 4 296 (4 482). Av dessa är 1 737 (1 742) andelsägande bostadsrättsföreningar.
Eget kapital: 7 991 mkr (8 538)
Soliditet: 62% (61)

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen
Kungsbron 21
106 18 Stockholm