Gå direkt till innehåll
Norra Sundskajen - en visionspresentation från Kanozi Arkitekter, Riksbyggen och Sundprojekt
Norra Sundskajen - en visionspresentation från Kanozi Arkitekter, Riksbyggen och Sundprojekt

Pressmeddelande -

Så kan Norra Ön bebyggas och göra Limhamn komplett

Kanozi Arkitekter har tillsammans med Riksbyggen och Sundprojekt tagit fram en vision för norra delen av Ön i Malmö. Visionen, Norra Sundskajen, visar hur det är möjligt att koppla ihop Ön och Limhamns Sjöstad, bygga bostäder och samtidigt bevara naturen och tillföra nya platser för rekreation.

Utanför Limhamn i Malmö sträcker Ön ut sig. Kalk bröts i kalkbrottet för cementproduktion i Limhamns cementfabrik och överblivet stenmaterial lades i havet utanför cementfabriken och bildade landområdet Ön. Södra delen av Ön har bebyggts under de senaste 30 åren. Norra Ön är idag ett rekreationsområde med karaktär från den tidigare cementtillverkningen. Tidigare försök att utveckla Norra Ön har bland annat hindrats av markföroreningar. Med det här förslaget kan rekreationsområdet på Ön, som idag är en populär plats för olika aktiviteter, bibehålla sin karga och steniga natur.

- Med förslaget visar vi på hur man kan förtäta och förädla Limhamn till stor nytta för både stadsdelen och staden som helhet. Malmö kan växa utan att byggas på värdefull åkermark, säger Henrik Lindén på Sundrojekt.

Limhamnslik förtätning med nya bostadshus ovan vatten
Genom att bygga nya hus på pirar över vattnet på norra delen av Ön får man en Limhamnslik förtätning och nybyggnation av området samtidigt som rekreationsområdet bibehålls. De elva flerbostadshusen, med en gestaltning som hämtat inspiration från platsen och det marina sammanhanget på Öns nordöstra sida skulle kunna bidra till fler bostäder i Malmö – något som det idag råder stor efterfrågan på.

- Den här visionen tillför platsen mycket mer än ett tjusigt sätt att bo vid vattnet. Den tillgängliggör Ön för fler invånare och vi kan samtidigt spara den helt unika naturmarken på norra delen av Ön. Mellan och framför bostäderna ger vi Limhamn nya rekreativa platser med bad och bryggor som är tillgängliga för allmänheten. Dessutom är det en fördel att siktlinjerna behålls för de befintliga husen på Glasbrukskajen, i mellanrummen mellan de nya föreslagna husen, säger Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och huvudägare på Kanozi arkitekter.

Ny gång- och cykelbro för ökad attraktivitet för Ön i Limhamn
Förslaget innehåller, förutom de nya husen med cirka 250 nya bostäder, också en planerad förbindelse i form av en öppningsbar bro för gång- och cykeltrafik mellan norra delen av Ön och fastlandet. Idag är en kort vägbank den enda förbindelsen mellan Ön och Limhamn. Bron gör befintlig bebyggelse på Ön mer attraktiv då en ny vändplats för bussarna planeras i anslutning till den nya bron. De nya byggrätterna för bostäder kan bidra till finansiering av de olika rekreativa delar i visionen med badplatser och bryggor för allmänheten. En utbyggd kollektivtrafik på vatten kan vara en lösning i framtiden både för de som bor på Ön och på fastlandet.

- En bro för gång- och cykeltrafikanter mellan norra Ön och fastlandet avlastar den vägbank som idag är den enda vägen till Ön. Med en sådan bro får gående och cyklister en helt annan närhet från Ön till Malmö centrum, säger Anders Jeppsson på Riksbyggen.

Sammantaget är detta förslag om det nya havsboendet på Ön en vision om hur Limhamns Sjöstad kan få ytterligare spets och förstärka Malmös profil som innovatör när det gäller havsnära boende - i likhet med Köpenhamn, Oslo och Stockholm, där liknande projekt redan har genomförts med stor framgång.

– Malmö växer snabbast i Sverige, och är samtidigt en av landets minsta kommuner till ytan. Därför behöver vi vara kreativa och hitta nya sätt att bygga staden. Vi behöver fler grönområden, mer utrymme för rekreation, vi ska bygga klimatneutralt och skydda oss när havsnivån stiger. Hur kan lösningarna på de här utmaningarna gå hand i hand? Vi håller nu på att utforska vad som är möjligt att göra på norra delen av Ön, och där är Norra Sundskajen en spännande vision, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad i Malmö stad.

– Visionerna för Ön är ett spännande exempel på hur man kan bevara ett unikt naturområde samtidigt som man tillgängliggör havet för de som bor runt Limhamns sjöstad och Ön, säger Andréas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik.


För mer information:
Anders Jeppsson, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Syd, 070 - 323 04 57 anders.jeppsson@riksbyggen.se
Henrik Lindén, vd på Sundprojekt, 070 - 515 04 58,henrik.linden@sundprojekt.se
Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och huvudägare, Kanozi Arkitekter 076 - 765 19 04 daniel.hohenthal@kanozi.se
Stefana Hoti, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad på Malmö stad, nås via Andreas Larsson, pressekreterare (MP), 0738-56 75 20
Andréas Schönström, kommunalråd med ansvar för teknik på Malmö stad, nås via Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm