Gå direkt till innehåll
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Pressmeddelande -

Underlätta möjligheten att bygga mer för fler – men på rätt sätt

Det är angeläget att underlätta byggandet av bostäder som fler kan efterfråga men det får inte ske på bekostnad av att dagens plansystem riskerar att urholkas. I dagarna har Riksbyggen lämnat in sina synpunkter gällande remiss av SOU 2020:75 Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet.

Riksbyggen har lagt en offensiv plan för att öka sitt bostadsbyggande med 20 procent under de kommande åren och vi välkomnar förslag som gör det enklare att seriebygga flerbostadshus. Men vi ifrågasätter om förslaget är rätt tillvägagångssätt för att nå målet, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Riksbyggen anser att förslaget att tillåta avvikelser för seriebyggda flerbostadshus skulle kunna tillämpas, men då enbart inom detaljplaner där genomförandetiden har gått ut.

– På så sätt kan äldre planer genomföras med något förändrad byggnation än planens ursprungliga syfte, samtidigt som risken för att urholka förtroendet för plansystemet minimeras, säger Mårten Lilja.

Förslaget innebär att kommuner ”får bevilja avvikelse.” Det betyder att kommunen, även om en avvikelse kan anses nödvändig, avgör i vilka fall den ska tillåtas eller inte.

– Risken finns att det öppnar för subjektiva avvägningar och bedömningar av enskilda bygglovtjänstemän vilket i sin tur kan leda till att tillämpningen blir spretig och svår att förutsäga. Förutsägbara spelregler är den viktig del för att nå ett ökat bostadsbyggande, säger Mårten Lilja.

Riksbyggens remissvar finns i sin helhet som bifogad fil nedan.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 070-258 36 38

Relaterat innehåll

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen
Kungsbron 21
106 18 Stockholm