Gå direkt till innehåll
Bild från byggsamtalen den 19 februari. Foto: Johanna Ode
Bild från byggsamtalen den 19 februari. Foto: Johanna Ode

Pressmeddelande -

Ungas boende på agendan under regeringens byggsamtal

Unga vuxnas svårigheter att komma in på bostadsmarknaden diskuterades när regeringen tillkallade branschen för byggsamtal. Riksbyggen var en av de aktörer som särskilt framhöll just den frågan och Riksbyggens Hyrköp av bostadsrätt för unga vuxna var ett av de goda exempel som lyftes under samtalet.

Riksbyggen deltog den 19 februari i de byggsamtal som regeringen kallat till för att diskutera det gemensamma intresset av att trygga en fortsatt hög byggtakt. Behovet av åtgärder för att unga att ska få en egen bostad lyftes av flera inbjudna organisationer och företag och Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, presenterade ett konkret förslag till lösning genom Ungbolån.

– Vi välkomnar regeringens initiativ till byggsamtalen. Utmaningarna på bostadsmarknaden kan bara lösas genom samarbete på alla nivåer. På Riksbyggen har vi under lång tid arbetat med frågan om unga vuxnas inträde på bostadsmarknaden och det ville vi särskilt lyfta under byggsamtalen, säger Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

Statsminister Stefan Löfven inledde dagen med att prata om vikten av ett kontinuerligt högt bostadsbyggande och betonade att bostadsfrågan berör hela befolkningen och människors vardag. Statsministern lyfte Riksbyggens Hyrköp som ett gott exempel på hur man kan underlätta tillträdet på den ordinarie bostadsmarknaden.

– Fler ändamålsenliga bostäder för äldre är också en viktig pusselbit för en fungerande bostadsmarknad. Genom att bygga för den äldre delen av befolkningen skapas flyttkedjor som frigör bostäder för yngre och det befintliga bostadsbeståndet används på ett mer effektivt sätt, säger Mårten Lilja.

Bostadsminister Per Bolund berättade tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans samt utbildningsministerns statssekreterare Erik Nilsson om regeringens aktuella arbete, välkomnande samverkan med branschen och tackade för alla inspel till fortsatta åtgärder.

Riksbyggen provar nya modeller för att underlätta för unga vuxna att skaffa ett boende, till exempel bostadsrättsettor för 95 000 kronor i Brf Viva i Göteborg och Hyrköp av bostadsrätt. Hyrköp har genomförts i 11 lägenheter i Brf Brandstationen i Jakobsberg och kommer att införas i Brf Branddammen i Bandhagen samt Brf Körsbärslunden i Helsingborg.

Delar av Riksbyggens inspel till byggsamtalen

  • Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, skulle underlätta inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
  • Statlig borgen för byggnadskreditiv. En begränsning när det gäller att starta bygget av bostadsrättsföreningar är bankernas villkor för byggnadskreditiv. Ett vanligt villkor är att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda för att kreditiv ska beviljas. Om säkerheten för byggnadskreditiv kan kompletteras med till exempel statlig borgen eller garanti hade fler byggen kommit igång.
  • De investeringsstöd som finns för nya hyresrätter fungerar i allt väsentligt bra. Regler och villkor för de förstnämnda har nyligen ändrats. Det är angeläget att villkoren för dessa stöd är långsiktigt stabila för att de ska ge avsedd effekt.
  • Reformera ROT-avdragen så att stimulans motsvarande det som ägare av småhus får också ges till ägare av hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm