Gå direkt till innehåll
Västerbro, Borås. Bild:Vingårds Arkitekter.
Västerbro, Borås. Bild:Vingårds Arkitekter.

Pressmeddelande -

Västerbro blir framtidens kvarter – ska stötta en hållbar livsstil

Kvarteret Västerbo i Borås kan bli ett internationellt föredöme för innovativ stadsutveckling som bidrar till hållbar livsstil. Nu har projektet ”Framtidens kvarter – för en hållbar livsstil” dragit igång, ett projekt kopplat till planeringen och uppbyggnaden av det nya kvarteret. Riksbyggen är en av aktörerna bakom projektet.

– Riksbyggen har hållbarhetsfrågorna högt på agendan. I det här projektet är det extra spännande att se hur vi kan återanvända byggmaterial på ett bra sätt, ett cirkulärt byggande. Med projektet vill vi också få en förståelse för hur de nya bostäderna och boende kan stärka Borås centrum och hur vi kan skapa förutsättningar för människorna att göra mer hållbara val, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Riksbyggen planerar för cirka 300 bostadsrätter i Västerbro.

– Sverige är ett föredöme för hållbar utveckling, internationellt sett. Men vi lever som att vi har fyra planeter. För att ändra på det behöver vi ställa om till en mer hållbar livsstil och minskad resursförbrukning, förklarar Sarah Norving, delprojektledare för Framtidens kvarter vid Science Park Borås.

Projektet är initierat av Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås. Tre huvudsakliga teman kommer att vara fokus i projektet:

  • Byggnader för cirkulära flöden
  • Cirkulära erbjudanden
  • Cirkulära boenden och arbetsplatser

Utifrån dessa teman ska projektet undersöka hur framtidens boende, verksamhetslokaler, affärserbjudanden och kvartersupplevelser kan utformas, byggas och implementeras i ett kvarter under utveckling.

– Eftersom projektet är så starkt förankrat i planeringen och utformningen av kvarteret Västerbro kan vi i ett tidigt skede planera för att minimera klimatpåverkan i utformning, uppbyggnad och drift. Men framför allt vill vi bygga in smidiga, tillgängliga och cirkulära lösningar för tjänster och handel och boende, för en mer hållbar livsstil och med minskad nykonsumtion som följd. Det vi lär oss ska vi sedan kanalisera ut regionalt och nationellt, säger Sarah Norving.

Samverkan mellan Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås
I projektets styrgrupp sitter representanter från Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås. Utöver styrgruppen kommer ett projektteam med spetskompetens tillsättas för att genomföra projektets aktiviteter. Framtidens kvarter ska bygga vidare från insikter och koncept från tidigare projekt, skapa innovationsförslag och visa på hur dessa kan implementeras i framtidens kvarter.

– Det är en unik möjlighet för oss att påverka stadens utveckling inom hållbarhet. Med ett helt nytt kvarter i centrala Borås hoppas vi att projektet Framtidens Kvarter, kommer att bana väg för nya tankar och idéer kopplat till stadsutveckling och beteendeförändring, säger Theresa Gunnergren, fastighetsutvecklingschef vid Bostäder i Borås.

Fakta om projektet
Framtidens kvarter initierades av Riksbyggen, Bostäder i Borås och Science Park Borås. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen och pågår från november 2021 till januari 2023. Det är en uppföljning till projektet Kvarterets konsumtion som genomfördes 2020.

Fakta om Västerbro
På platsen för Väveribolagets gamla lokaler, intill Viskan, mellan Resecentrum och Stora Torget ska kvarteret Västerbro byggas upp. Det nya kvarteret innebär byggnation av ca 400 bostäder. Västerbro är ett av Borås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. I slutet av 2022 förväntas detaljplanen för området vinna laga kraft. Läs mer här: https://www.vasterbro.com/

Läs mer

Om Framtidens kvarter

Om tidigare projektet Kvarterets konsumtion 2030 

Projektet Regional återvinning av betong (Re:Concrete) 

Kontakt
Sarah Norving, delprojektledare vid Science Park Borås
E-post: sarah.norving@hb.se
Mobil: 0702-527754

Tommy Prissberg, marknadsområdeschef, Riksbyggen
E-post: tommy.prissberg@riksbyggen.se
Telefon: 033-202561

Theresa Gunnergren, fastighetsutvecklingschef, Bostäder i Borås
Telefon: 033-44 22 28
E-post: theresa.gunnergren@bostader.boras.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm