Gå direkt till innehåll
Vi behöver en snabbare grön omställning i bostadsbeståndet

Pressmeddelande -

Vi behöver en snabbare grön omställning i bostadsbeståndet

Den 7 maj arrangerade Riksbyggen ett frukostsamtal på temat grön omställning i bostadsbeståndet med representanter från politiken. Samtalet handlade om hur vi kan minska byggnaders klimatavtryck, göra dem mer resurs- och energieffektiva och samtidigt öka den biologiska mångfalden. Riksbyggen vill se ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar.

- Med rätt förutsättningar kan bostadsrättsföreningarna vara en viktig motor i den gröna omställningen. Även om bostäder står för en stor miljöpåverkan på grund av material- och energianvändning finns samtidigt en outnyttjad potential, inte minst i bostadsrättsföreningars byggnader och omgivande gårdar. Potentialen handlar till exempel om energieffektivisering, omvandling av onyttjade lokaler i bottenvåningar till bostäder och ökad växtlighet på gårdar som gynnar pollinering, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Goda exempel och konkreta lösningar diskuterades och det fanns en samsyn kring behovet att fortsätta den gröna omställningen där både politik och fastighetsägare behöver bidra.

I frukostsamtalet medverkade:

  • Daniel Westlén (L) statssekreterare hos klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari
  • Leif Nysmed (S) riksdagsledamot
  • Rickard Nordin (C) riksdagsledamot, klimat- och energipolitisk talesperson
  • Katarina Luhr (MP) riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson
  • Christofer Fjellner (M) oppositionsborgarråd, gruppledare och första vice ordförande i kommunstyrelsen Stockholm stad
    Nike Örbrink (KD) gruppledare Stockholm stad

Se en fem minuter kort summering av Riksbyggens frukostsamtal

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:

• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fem områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi samt omvandling av lokaler till bostäder.
Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

För information om hur Riksbyggen jobbar med grön omställning kontakta Riksbyggens hållbarhetschef Johanna Bjurskog johanna.bjurskog@riksbyggen.se

Ämnen

Kategorier


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm