Gå direkt till innehåll
Vill du också ha Riksbyggens experter i din panel i Almedalen?

Pressmeddelande -

Vill du också ha Riksbyggens experter i din panel i Almedalen?

Riksbyggen är på plats under årets Almedalsvecka. Våra medarbetare bidrar gärna med sina kunskaper och erfarenheter i paneler, seminarier och andra diskussioner. Söker du en expert inom bostad, kooperation, förändringsledning, grön omställning och hållbarhet, hör gärna av dig till oss på Riksbyggen.

– Bostadspolitiskt befinner vi oss i ett mycket intressant läge. Vi har sedan i höstas en riksdagsmajoritet med en annan inställning än den tidigare när det gäller för boendet viktiga frågor som klimatpolitiken och energiförsörjningen. Samtidigt är situationen på bostadsmarknaden bekymmersam, minst sagt. På kort tid har nyproduktionen mer än halverats men bostadsbristen består, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad.

Riksbyggen driver bland annat frågor om ungas möjlighet att skaffa sin första bostad och hur tempot i en grön omställning av det befintliga bostadsbeståndet ska kunna höjas.

Torsdagen den 29 juni bjuder vi också in till ett eget arrangemang med upplägg som tv:s draknäste på temat ”Är innovationer svaret på hur vi ska kunna bo bra?”. Välkommen till Rosas trädgård på S:t Hansgatan 22 den 29 juni kl 9-10.

Är innovationer svaret på hur vi ska kunna bo bra?

Våra medarbetare som finns på plats under Almedalsveckan:

Johanna Frelin, vd. Johanna är utan tvekan en av fastighetsbranschens mest spännande ledare. Johanna är mycket engagerad inom hållbarhet, innovation, digitalisering och ledarskap.

Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad. Mårten pratar gärna bostadsbyggande, bostadspolitik, förutsättningar för nyproduktion i olika upplåtelseformer och kooperation.

Per Karmteg, it- och digitaliseringschef. Per pratar gärna om digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen och hur digitalisering kan vara en del i en hållbar utveckling.

Christian Bengtzelius, föreningschef. Christian pratar gärna ledarskap inom föreningsverksamhet, social hållbarhet i bostadsrättsföreningar och kooperationens roll i samhällsbyggnad.

Lina Öien, chef för hållbar utveckling. Lina pratar gärna om hur vi kan öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle med hjälp av hållbarhetsrapportering, mål- och processtyrning.

Mari-Louise Persson, miljö- och energichef. Mari-Louise arbetar med allt från framtidens energisystem och mobilitet till att boende ska kunna bo och leva mer hållbart i vardagen.

Emilia Stridsberg, hållbarhetsspecialist. Emilia arbetar med hållbarhetsfrågor i förvaltning, nyproduktion och ombyggnadsverksamhet.

Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare. Samhällsengagerade Johanna diskuterar gärna bostads-, bygg- och hållbarhetsfrågor.

Sofia Berg Horner, chefsjurist på Riksbyggen. Expert inom rättsområdena för bostads- och hyresrätter och föreningsrätt samt inom GDPR.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Läs mer Riksbyggens bostadspolitiska arbete på Riksbyggen Opinion.

För mer information och förfrågningar om våra experters deltagande i paneler:
Mira Lindahl, presschef Riksbyggen, 070 - 258 36 38 mira.lindahl@riksbyggen.se

Ämnen


Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Kontakter

Mira Lindahl

Mira Lindahl

Presskontakt Pressansvarig 08 - 698 41 31

Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare som kunder. Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla.

Riksbyggen

Kungsbron 21
106 18 Stockholm