Pressmeddelande -

Föreläsning Att vända på eländet 10 maj

Att ha ADHD kan i många fall betyda att man är väldigt mycket av allting. Man kan vara det konstruktivt men man kan också vara det destruktivt. Madeleine Larsson Wollnik berättar i en personlig föreläsning om hur det kan vara och hur det är "att vända på eländet” och att brottas med  samma djävla ångest.

Hon berättar om sittt liv från rännstenen mer eller mindre till ett fungerande vardagsliv som yrkesarbetande sexbarnsmamma som fått ADHD-diagnos som vuxen. Hennes liv kantades av förr av depressioner, utanförskap, missbruk ochtill slut satt hon fast i ett förhållande med en misshandlande man.

Idag ser det helt annorlunda ut för Madeleine. Hon föreläser för de som är intresserade av hennes resa torsdag 10 maj klockan 18.30-20.00. Plats: Grillska huset, Stortorget 3 i Gamla stan, Stockholm.

Attention bjuder på kaffe och mingel från klockan 18.00. Fri entré

Kategorier

  • utanförskap
  • neuropsykiatriska diagnoser
  • missbruk
  • fördomar
  • adhd

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) och deras familjer. Vi är 12 050 medlemmar och arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd som de behöver och bli bemötta med respekt.

Bland våra medlemmar finns personer med ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och Tvångssyndrom (OCD), Språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna.

Kansli: Förmansvägen 2, 117 43 Stockholm Tfn 08-709 22 60. E-post kansliet@attention-riks.se, webbplats http://www.attention-riks.se

Kontakter

Anna Norrman

Presskontakt Intressepolitisk ombudsman Intressepolitik 0739-40 08 95

Anki Sandberg

Presskontakt Förbundsordförande Verksamheten på kansliet, intressepolitiska frågor och presskontakter. 08-709 22 60

Linnéa Rosenberg

Presskontakt Redaktör Tidningen Attention 08-522 779 80

Cecilia Brusewitz

Presskontakt Informatör Informationsarbetet inom Attentions projekt, mässor & events samt barn-, anhörig- och skolfrågor. 08-522 779 86