Pressmeddelande -

Utbildning om ADHD, Aspergers syndrom mm

Höstens kursprogram om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är nu klart. Se vår hemsida www.attention-utbildning.se

Heldagar

15 september Sollentuna, Grundkurs NPF, Grundutbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

22 september Liljeholmen, Konflikthantering och medling, Temadag om Nonviolent Communication                                                                                                                                   

6 oktober, Stockholm, Lösningsfokuserad samtalsmetodik                                                            

12 oktober, VästeråsTemadag Tourette syndrom                                                                             

 27 oktober,Huddinge, Temadag Struktur & stöd för  personer med NPF

 1 november, Falun, Temadag Språkstörning                                                                     

 2 november, Gävle, Grundkurs NPF, Grundutbildning om neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar                                                                                         

     

Kategorier

 • tvångssyndrom
 • tourettes syndrom
 • skolan
 • riksförbundet attention
 • npf
 • neuropsykiatriska funktionshinder
 • funktionshinder
 • elever
 • aspergers syndrom
 • adhd
 • add
 • utbildning

Attention Utbildning är Riksförbundet Attentions utbildningscenter och utbildar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom och språkstörning. 

Våra utbildare och föreläsare är professionella personer som läkare, psykologer, socionomer, specialpedagoger och arbetsterapeuter, men vi har även tillgång till de som kan berätta utifrån sin egen diagnos. Genom bredden i vårt kontaktnät och ett nära samarbete med Riksförbundet Attention ger våra utbildningar en unik blandning av teoretiska kunskaper och praktisk tillämpning.

Vi erbjuder öppna kurser, temadagar och utbildningar, men skräddarsyr även utbildningar helt efter behov. Vår Grundkurs om NPF är mycket uppskattad.

Vi utbildar anställda och beslutsfattare inom skola, vård och omsorg och alla som vill veta mer om barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skräddarsydda uppdragsutbildningar har vi utfört för skolor, kommuner, behandlingshem, kriminalvården och socialtjänsten.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om uppdragsutbildningar. Vi planerar och genomför utbildningar i hela landet - från korta föreläsningar till längre utbildningar. 

Våra öppna kurser finns på vår hemsida www.attention-utbildning.se

Kontaktinformation

Attention Utbildning, utbildning@attention-rik.se, telefon 08-709 22 68.

www.attention-utbildning.se

 

Kontakter

Anna Norrman

Presskontakt Intressepolitisk ombudsman Intressepolitik 0739-40 08 95

Anki Sandberg

Presskontakt Förbundsordförande Verksamheten på kansliet, intressepolitiska frågor och presskontakter. 08-709 22 60

Linnéa Rosenberg

Presskontakt Redaktör Tidningen Attention 08-522 779 80

Cecilia Brusewitz

Presskontakt Informatör Informationsarbetet inom Attentions projekt, mässor & events samt barn-, anhörig- och skolfrågor. 08-522 779 86