Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes

Tid 6 Juli 2011 14:00 – 15:30

Plats Clarion Hotell Wisby, Strandridaren Strandgatan 6

Inflammatoriska tarmsjukdomar är nu vanligare än typ 1- diabetes – Hur kan vården förbättras? De inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar och varje år insjuknar cirka 2 700 unga svenskar i ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Sjukdomarna medför livslånga handikapp som försvårar studier och arbete. Förutom att försämra de drabbades livsvillkor leder sjukdomarna också till omfattande kostnader för samhället, inte minst i form av förlorad produktivitet. Svensk forskning visar att dessa kostnader skulle vara lägre om de sjuka snabbare får rätt behandling. Hur skapar vi en sjukvård som förbättrar livsvillkoren för personer med inflammatoriska tarmsjukdomar och samtidigt minimerar risken för att de slås ut från arbetslivet? Vad krävs för att minska väntetiderna till undersökning för dessa patienter? MSD i samarbete med Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arrangerar ett seminarium om inflammatoriska tarmsjukdomar under årets Almedalsvecka. Tid: Onsdag den 6 juli, kl.14.00-15.30 Därefter serveras något magvänligt Plats: Clarion Hotell Wisby, Strandridaren Strandgatan 6 Medverkande: Lars Agréus, professor i allmänmedicinsk gastroenterologi vid Karolinska institutet, samt verksamhetschef för Cefam, Centrum för allmänmedicin, i Stockholms läns landsting Gunvor G Ericson (MP), riksdagsledamot och ledamot i socialförsäkringsutskottet Kenneth Johansson (C), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet Wictoria Hånell, kanslichef, Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka Anders Tegnell, avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning vid Socialstyrelsen Erik Weiman (M), landstingsråd och ordförande för landstingsstyrelsen i Landstinget i Uppsala län MODERATOR: Henrik Kennedy, kommunikationskonsult, Comma Välkomna! Wictoria Hånell, Kanslichef/Executive Director, Riksförbundet Mag-Tarmsjuka wictoria.hanell@magotarm.se 070-642 42 11 Anne-Lie Öberg, Informationschef/Public Affairs Manager MSD anne-lie.oberg@merck.com 0704-66 35 94 Om Riksförbundet för Mag-och Tarmsjuka Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka, RMT, är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra funktionsstörningar i matsmältningskanalen. RMT arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Syftet är att medverka till att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd som de behöver på grund av sin sjukdom. Om MSD MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder. MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se

Kategorier

  • iphone app
  • riksförbundet för mag- och tarmsjuka
  • crohns sjukdom
  • ulcerös kolit
  • wictoria hånell
  • ungdomar
  • sjukskrivningar

Kontakter

Wictoria Hånell

Presskontakt Kanslichef-Pressansvarig 08-642 42 00