Pressmeddelande -

Kronprinsessan inviger kongress för rörelsehindrade

Idag träffas 150 personer i Uppsala för att diskutera hur situationen för rörelsehindrade kan förbättras, då Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, håller kongress. Kronprinsessan Victoria, som är RBU:s beskyddare, kommer att inviga mötet.

En av de frågor som kommer att avhandlas på kongressen är hur det ska kunna bli enklare för familjer med rörelsehindrade barn att sköta kontakter med olika myndigheter. Enligt en undersökning som RBU gjort har familjerna i snitt 17 olika kontakter med myndigheter på ett år.

RBU håller kongress vart tredje år och årets kongress pågår fram till på söndag. Konferensen invigs idag av kronprinsessan Victoria, som är RBU:s officiella beskyddare.

- Genom min roll som beskyddare för RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, vill jag uppmärksamma det utanförskap som många barn och ungdomar med funktionsnedsättningar lever i idag. Jag hoppas att jag kan hjälpa till att synliggöra RBU som organisation och de viktiga frågor som RBU driver, säger Kronprinsessan Victoria.

Media är välkomna att närvara vid RBU:s kongress.


Tid: Fredag 14/11 12.00 till söndag 16/11 13.00.

Invigningen av Victoria sker mellan 12.00 och 12.15 i sal B. Vi ber om föranmälan och att platserna är intagna senast kl 12.00.

Media är också välkomna att närvara vid det fototillfälle då Kronprinsessan Victoria träffar RBU:s förbundsordförande Agnetha Mbuyamba och RBU Uppsalas ordförande Mikael Wångmar samt medlemmar. Platsen är sal C och tiden 13.00 -13.15. Vi ber även här om anmälan och att inta platserna senast kl 13.00.

Plats: Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala torg.

Företrädare för RBU kan intervjuas under hela kongressen.

Program för RBU-Dagarna:

http://www.rbu.se/fileserver/Program_RBU-dagar_faststallt_2008.pdf

För anmälan och mer information kontakta:
Johan Alexander Lindman, RBU:s förbundssekreterare

Tel: 070-745 85 08

Ämnen

  • Evenemang