Pressmeddelande -

RBU beslutar att sälja fritidsanläggningen Mättinge

2008 års RBU-kongress beslutade att ge förbundsstyrelsen i RBU i mandat att pröva om och i så fall hur RBU ska fortsätta drift och ägande av fritidsanläggningen Mättinge i Södermanland. Frågan har diskuterats sedan 2002 i RBU och har de senaste åren prövats med utgångspunkt i anläggningens ekonomi och resultat, renoverings- och investeringsbehov, medlemsnytta samt möjligheter för framtiden. Synpunkter och förslag har inhämtats från RBU:s ordförandekonferens, föreningar och extern konsult. Förbundsstyrelsen har även vägt in RBU:s verksamhetsinriktning, målstrategiska planer och finansiella förutsättningar.

Sammantaget anser förbundsstyrelsen att övervägande skäl talar för att RBU avvecklar sitt engagemang i fritidsanläggningen Mättinge. RBU kommer nu att ta fram en plan för hur en avveckling av RBU:s engagemang i Mättinge ska ske.

För frågor hänvisas till förbundsordförande Agnetha Mbuyamba på telefon 070-664 46 85 eller generalsekreterare Johan Lindman 070-745 85 08.

Ämnen

  • Familjefrågor