Pressmeddelande -

RBU debatterar tillgänglighet i Aftonbladet

Idag skriver RBU:s förbundsordförande Agnetha Mbuyamba tillsammans med NHR:s förbundsordförande en debattartikel i Aftonbladet om kommunernas arbete med tillgänglighet. Anledningen är Humanas Tillgänglighetsbarometer som har granskat och rankat kommunerna.

RBU har bidragit med expertkunskap i arbetet med tillgänglighetsbarometern som bland annat visar att två av tre kommuner saknar mål om ökad tillgänglighet i viktiga styrdokument och att var tionde kommun inte har en enda lekplats som är tillgänglig för den som använder rulltstol.

Här kan du ta del av resultaten uppdelat per kommun för att se hur just din kommun har svarat i enkäten.

Ämnen

  • Politik