Gå direkt till innehåll
Kungliga trädgårdsmedaljer
Kungliga trädgårdsmedaljer

Uppdaterad plats! Kungliga trädgårdsmedaljer delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård

Tid 28 Augusti 2021 11:00 – 12:00

Plats Ulriksdals slott, Stockholm

Riksförbundet Svensk Trädgård delar traditionsenligt ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling” till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. 2021 års trädgårdsmedaljer tilldelas tre personer som på olika sätt har bidragit inom dessa områden. 

• 28 augusti Ulriksdals slott. I slottsparken framför Ulriksdals slottsentré. Tillkännagivande och efterföljande medaljutdelning sker kl.11.00-12.00.

Ceremonin LIVE-sänds via Facebook

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org 
Mer om Kungliga Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Anna-Karin Fallheden

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45
Inger Ekrem

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40

Välkommen till Riksförbundet Svensk Trädgård!

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.
Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet.
Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.

Riksförbundet Svensk Trädgård
Box 2966
187 29 Täby
Sverige