Uppdaterad plats! Kungliga trädgårdsmedaljer delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård

Tid 28 Augusti 2021 11:00 – 12:00

Plats Ulriksdals slott, Stockholm

Riksförbundet Svensk Trädgård delar traditionsenligt ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling” till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. 2021 års trädgårdsmedaljer tilldelas tre personer som på olika sätt har bidragit inom dessa områden. 

• 28 augusti Ulriksdals slott. I slottsparken framför Ulriksdals slottsentré. Tillkännagivande och efterföljande medaljutdelning sker kl.11.00-12.00.

Ceremonin LIVE-sänds via Facebook

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård, www.tradgard.org 
Mer om Kungliga Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Kategorier

  • riksförbundet svensk trädgård
  • trädgårdsmedaljer och utmärkelser

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40