Pressmeddelande -

2022 års trädgårdsmedaljer utdelade av Riksförbundet Svensk Trädgård

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling eller biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”odlingsflit och för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2022 års trädgårdsmedaljer tilldelas biolog Inger Runeson, Lönashult, landskapsingenjör, Henrik Sjöman, Mörarp och landskapsarkitekt, tidigare stadsträdgårdsmästare och parkchef Gunnar Ericson, Lund.

Medaljerna delades ut den 20 augusti på Gotland i samband med Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte. Närvarande var delar av Riksförbundet Svensk Trädgårds styrelse och kansli, samt förbundsdirektör Inger Ekrem.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs bifogat dokument.

För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, eller Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • riksförbundet svensk trädgård
  • trädgårdsmedaljer och utmärkelser

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med 33 000 medlemmar, ger ut tidningen Hemträdgården, erbjuder rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om hållbar odling och trädgård, och ger ut faktablad om ekologisk odling.

Vi bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. Det gör vi genom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Riksförbundet Svensk Trädgård är genom FOR även medarrangör för mässan Nordiska Trädgårdar i Stockholm.

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40