Gå direkt till innehåll
Christina Säll ny chefredaktör för tidningen Hemträdgården

Pressmeddelande -

Christina Säll ny chefredaktör för tidningen Hemträdgården

Från den 1 november i år har Riksförbundet Svensk Trädgårds tidning Hemträdgården en ny chefredaktör. Hon heter Christina Säll och kommer senast från branschtidningen Viola. Där anställdes hon som fackredaktör 1997 och blev 2001 dess chefredaktör. Viola var då medlemstidning för alla yrkesodlare i trädgårdsbranschen, på samma sätt som Hemträdgården är fritidsodlarnas medlemstidning.  

Hemträdgården, som kommer ut med 6 nr per år, går ut till Svensk Trädgårds drygt 30 000 medlemmar över hela landet och en rad branschföretag samt säljs i en del pressbyråbutiker och utvalda besöksträdgårdar. Det är en renodlad trädgårdstidning för både proffs och amatörer med ett högt anseende i trädgårdsvärlden. Den avgående chefredaktören Karin Görling har under sina tretton år producerat 76 nummer av Hemträdgården, fulla av kunskap och inspiration.  

Christina Säll har en gedigen bakgrund i den gröna världen. Hennes hortonomexamen från Sveriges lantbruksuniversitet 1984 omfattade mycket av det hon sedan har arbetat med, som genetik, växtförädling, växtskydd, köksväxt- och bärodling. Hon har också varit rådgivare på länsstyrelserna i Östergötland och Stockholm samt hos Hushållningssällskapet i Uppsala och Stockholms län. Det är alltså en redaktör med djupa kunskaper både om det gröna och om konsten att göra en bra och läsvärd tidning. Hon kommer att hålla den avgående chefredaktörens fana högt. Själv säger Christina Säll: – Att göra trädgårdstidning är det roligaste jobb jag kan tänka mig och att jobba med en tidning som Hemträdgården är en utmaning som jag verkligen gillar.  

Riksförbundet Svensk Trädgård säger varmt välkommen till Christina Säll, som nu arbetar på Svensk Trädgårds kansli i Täby. Hon nås på e-post christina.sall@tradgard.org och tel 08–792 23 10, 072–741 97 70.  Pressbild finns på www.tradgard.org under Press. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Presskontakt

Anna-Karin Fallheden

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45
Inger Ekrem

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40

Relaterat material