Pressmeddelande -

Karin Berglund och Lars Krantz inviger Barnens Trädgård i Åkersberga

Medlemmarna i Åkersberga Trädgårdssällskap har anlagt Barnens Trädgård i sin visningsträdgård vid Länsmansgården. Invigningen hålls lördag 31 maj kl 13.00, då trädgårdspersonligheterna Karin Berglund och Lars Krantz blir trädgårdens gudmor och gudfar. Trädgården ska fungera som ett klassrum i utemiljö för förskolebarn och barn och ungdomar i kommunens skolor.

Tid för pressvisning är kl 11.00, Anmälan till Anna-Karin Fallheden på anna-karin.fallheden@tradgard.org, telefon 070-871 11 19.

Kl 12 -16 håller Åkersberga Trädgårdssällskap sin Vårmarknad med en mängd aktiviteter. 

– Åkersberga Trädgårdssällskap, som är en av Riksförbundet Svensk Trädgårds ca 160 lokala trädgårdsföreningar, vill med Barnens Trädgård satsa på kunskapsspridning från en generation till en annan. Då kan barn och unga lära sig mer om ekologisk odling tillsammans med föreningsmedlemmarna och bli intresserade för framtiden, säger Lennart Froby, ordförande i Åkersberga Trädgårdssällskap.

Arbetet har pågått sedan våren 2012 med idémöten och kontakter med skolorna. Ett stort område röjdes och ett omfattande markabete vidtog. En slingrande mur byggdes, rosor och bärbuskar planterades. Gångar lades med stenkanter. Utmed en av gångarna finns pallkragar för barnens odlingar. I ett par har de fyra sädesslagen såtts. Några händiga medlemmar byggde ett sponsrat trädgårdslider med växthus och ett par broar. Odlingsjord i stora mängder lades ut i trädgården. Dessutom har man anlagt en äppeltunnel med nio uppländska äppelsorter och en bergartsutställning. Ett uteklassrum med stubbar som sittplatser är en samlingsplats för unga och gamla.

– Vi fick ett bidrag på 1,8 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden, mycket mer än vi vågat hoppas på, berättar Göran Eriksson, en av de engagerade. Till detta kommer våra egna insatser och sponsring, sammanlagt beräknat till en miljon kronor.

I Österåkers Konsthall , som ligger i Länsmansgården, visas 31 maj-13 juli trädgårdsskribenten och fotografen Karin Berglunds bilder av växter i den gammaldags tekniken gummitryck. http://osterakerskonsthall.se

Mer information om Barnens Trädgård: Lennart Froby, tel 070-424 24 36, lennart.froby@icloud.com
på föreningens hemsida: www.abts.se och på www.facebook.com/AkersbergaTradgard


Ämnen

 • Bio, film, foto

Kategorier

 • växtfotograf
 • österåkers konsthall
 • göran eriksson
 • allmänna arvsfonden
 • vårmarknad
 • lennart froby
 • ekologisk odling
 • kunskapsspridning
 • kommunala skolor
 • barn och ungdom
 • förskolebarn
 • utemiljö
 • klassrum
 • länsmansgården
 • åkersberga trädgårdssällskap
 • åkersberga
 • barnens trädgård
 • lars kratz
 • karin berglund
 • riksförbundet svensk trädgård
 • trädgårdsmedaljer och utmärkelser

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40