Pressmeddelande -

Kungliga trädgårdsmedaljer delas ut av Riksförbundet Svensk Trädgård

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård.

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2020 års trädgårdsmedaljer tilldelas hortonom Birgitta Svensson, Källby, hortonom och trädgårdsjournalist Inger Palmstierna, Landskrona, samt trädgårdsmästare John Taylor, Malmö. Medaljerna delades ut vid två tillfällen. Den 25 september på Läckö slott och den 26 september på Sofiero.

Bägge utdelningarna livesändes på www.facebook.com/riksforbundetsvensktradgard och går även att ses på IGTV @svensktradgard.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs bifogat dokument.

Med vid utdelningarna från Riksförbundet Svensk Trädgård var förbundsdirektör Inger Ekrem, styrelseledamot Catharina Kilhström Lexen, styrelseledamot Karina Brozinic.

För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård,www.tradgard.org.
Mer om Kungliga Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se.

Se även www.slu.se, www.landskronatradgard.se, www.uppsalats.se, www.trga.se, www.malmo.se, www.hvilanutbildning.se, www.malmofolketspark.se, www.svtplay.se/tradgardstider, www.tjoloholm.se, www.sofiero.se

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • john taylor
  • riksförbundet svensk trädgård
  • inger palmstierna
  • birgitta svensson
  • trädgårdsmedaljer och utmärkelser

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 155 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning, försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. Riksförbundet Svensk Trädgård är den största medlemsorganisationen inom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40