Gå direkt till innehåll
Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

Pressmeddelande -

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer

Under Riksförbundet Svensk Trädgårds Sommarmöte utdelas traditionsenligt Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer ”för förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. I år hålls Sommarmötet 1-3 augusti i Umeå och Lycksele och arrangeras av Umeå Stads Trädgårdssällskap tillsammans med LappmarkensTrädgårdssällskap och Lapplands Kulturbotaniska Trädgård.

2014 års trädgårdsmedaljer tilldelas biodlarna Ingvar Arvidsson, Bengtsfors, och Per Ruth, Umeå, samt trädgårdsmästare Philippe Plöninge, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg, med följande motiveringar:

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas biodlarna Ingvar Arvidsson, Bengtsfors, och Per Ruth, Umeå, som båda genom sin gärning i projektet NordBi starkt har bidragit till att rädda det nordiska biet från utrotning.

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj tilldelas trädgårdsmästare Philippe Plöninge, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg, för att han under många år odlat, visat och informerat kring såväl vanliga som udda och gammaldags köksväxter.

För presentationer av medaljörerna och längre motiveringar läs vidare i bifogat dokument.

I statuterna för trädgårdsmedaljerna står att också biodlare kan belönas. Att situationen för biodlingen drastiskt förändras i hela världen har bl a filmaren Tina-Maria Qviberg visat i sin dokumentärfilm Bieffekten, som SVT visade i våras.

Mer information genom Inger Ekrem, förbundsdirektör, Svensk Trädgård, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Anna-Karin Fallheden, webbansvarig, Svensk Trädgård, tel 08-792 13 15, anna-karin.fallheden@tradgard.org.

Om Kungl. Patriotiska Sällskapet, se www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Se även www.nordbi.nu och www.fredriksdal.se


Ämnen

Kategorier


Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Presskontakt

Anna-Karin Fallheden

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45
Inger Ekrem

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40

Välkommen till Riksförbundet Svensk Trädgård!

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med 33 000 medlemmar, ger ut tidningen Hemträdgården, erbjuder rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om hållbar odling och trädgård, och ger ut faktablad om ekologisk odling.
Vi bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. Det gör vi genom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation. Riksförbundet Svensk Trädgård är genom FOR även medarrangör för mässan Nordiska Trädgårdar i Stockholm.

Riksförbundet Svensk Trädgård
Box 2966
187 29 Täby
Sverige