Pressmeddelande -

Riksförbundet Svensk Trädgård delar ut kungliga trädgårdsmedaljer

Kungliga Patriotiska sällskapets medaljer för ”förtjänster inom trädgårdsodling och biodling” delas årligen ut av Riksförbundet Svensk Trädgård till personer som bidragit till att främja trädgårdskonst, odling eller forskning om trädgård. 

Riksförbundet Svensk Trädgård har traditionsenligt delat ut Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedaljer för ”förtjänster om trädgårdsodling och biodling”. 2019 års trädgårdsmedaljer tilldelas trädgårdsmästare Gerben Tjeerdsma, Mölnlycke, trädgårdsmästare Tommy Ahnby, Munkedal samt postumt till trädgårdsingenjör Kenneth Lorentzon, Kågeröd. Medaljerna delades ut under Riksförbundet Svensk Trädgårds årliga Sommarmöte i Stockholm 17-18 augusti. I år med Huddinge-Botkyrkas Trädgårdssällskap som värd för Sommarmötet. Utdelningen skedde i samband med invigningen i Huddinge den 17 augusti.

För längre beskrivningar av medaljörerna och samtliga motiveringar läs bifogat dokument.

Styrelsen har beslutat att dela ut utmärkelsen postumt för Kenneth Lorentzon. Gertrud Larsson var, som representant för familjen, på plats vid ceremonin och mottog Kenneths utmärkelse.
Tommy Ahnby var förhindrad att närvara vid ceremonin. Han mottager medaljen vid ett senare tillfälle.


För mer information kontakt Anna-Karin Fallheden, kommunikatör, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org, Inger Ekrem, förbundsdirektör, tel 0705-33 33 57, inger.ekrem@tradgard.org eller Lennart Froby, styrelseordförande, Riksförbundet Svensk Trädgård, tel 0704-24 24 36, lennart.froby@tradgard.org

Mer om Riksförbundet Svensk Trädgård,www.tradgard.org.
Mer om Kungl. Patriotiska Sällskapet, www.kungligapatriotiskasallskapet.se.

Se även www.slu.se, www.botaniska.se, www.universeum.se, www.harryda.se/radasateri, www.isu-perennials.org, www.sta-tag.se, https://plantarum.slu.se, www.movium.slu.se/produkter-amp-tjanster/plantarum, https://gerbianska.com

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • riksförbundet svensk trädgård

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 155 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. 

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40