Pressmeddelande -

​Riksförbundet Svensk Trädgård firar 120 år av odlingskunskap

På dagen för 120 år sedan startade Sveriges Pomologiska förening, SPF, sedermera Riksförbundet Svensk Trädgård. Det hela började som i Edens lustgård med ett smakrikt äpple och en önskan om mer kunskap.

Sveriges Pomologiska förening bildades 1900 och som namnet anger engagerade man sig tidigt för äpplet och odlandet av detsamma. Man anordnade kurser i odling och beskärning, och provodlade även äpplen, för att kunna rekommendera bra och härdiga sorter för hela landet. Betydelsen av landets indelning i odlingszoner och de sorter som är härdiga inom dessa zoner, samt vilka som är lämpliga pollenbärare har varit enorm. Zonkartan finns att ta del av på förbundets hemsida och än idag hålls kurser i fruktträdsbeskärning med tillhörande certifiering.

Med tiden växte intresset mer för hemträdgårdsodling, och odling av grönsaker, bär, blommor och andra prydnadsväxter. I och med detta ökade också behovet av kunskap bland allmänheten, och rådgivningen kom därmed att bli en allt viktigare del av verksamheten. Kunskap har genom tiderna erbjudits via förbundets många olika publikationer och tidskrifter. Och från och med 1945 till idag ger förbundet ut den erkända trädgårdstidningen Hemträdgården. Verksamheten gick så småningom från en mer yrkesinriktad sammanslutning till en förening för privata odlare i den egna hemträdgården och  för att spegla detta bytte föreningen namn till Riksförbundet Svensk Trädgård 1965. 

Idag består förbundet av en engagerad föreningsverksamhet med ca 150 lokala trädgårdsföreningar och över 32 000 medlemmar runt om i hela landet. Organisationen verkar ideellt och driver samtidigt ett påverkansarbete gentemot beslutsfattare. Med en gedigen kunskapsbank i grunden och kunnig trädgårdsrådgivning, blickar Sveriges största trädgårdsorganisation framåt. I riksförbundets arbete åligger att fortsatt förvalta och förmedla ovärderlig trädgårdskunskap till allmänhet och framtida generationer. Detta görs bland annat genom att ta tillvara på det lokala engagemanget och skapa nya plattformar för lokalsamhället, där till exempel trädgårdsförening och skola kan mötas, genom projekt som Odla unga odlare*.

Så här säger förbundsdirektör Inger Ekrem inför jubileumsdagen:

– Vi firar 120 år av kunskap och medverkan till ett grönare Sverige. Vår gröna historia innehåller kunskapsspridning och påverkan där vi arbetar för alla som intresserar sig för trädgård och för den demokratiska gemenskapen i våra trädgårdsföreningar. Vårt arbete famnar allt från den enskilda medlemmens trädgårdsfråga till att påverka beslutsfattare i de frågor som rör alla Sveriges trädgårdsintresserade. Ett arbete som är lika viktigt i dag som när förbundet bildades.

Läs längre pressmeddelande bifogat.

Läs mer om Riksförbundet Svensk Trädgårds historia: www.tradgard.org/svensk_tradgard/historik.html

*Läs om skolprojektet Odla unga odlare:
www.tradgard.org/barntradgard

Kontaktinformation:
Anna-Karin Fallheden, kommunikatör Riksförbundet Svensk Trädgård, 0703-66 23 45, anna-karin.fallheden@tradgard.org.
Inger Ekrem, förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård, 0736-82 85 89, inger.ekrem@tradgard.org.
www.tradgard.org

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar och ca 155 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning, försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare. Riksförbundet Svensk Trädgård är den största medlemsorganisationen inom FOR, Fritidsodlingens Riksorganisation.

Kontakter

Anna-Karin Fallheden

Presskontakt Kommunikatör marknadsföring, presskontakt, hemsida och sociala medier 08-792 23 45

Inger Ekrem

Presskontakt Förbundsdirektör 08-792 23 40