Skip to main content

Riksförbundet Svensk Trädgård har delat ut utmärkelsen Trädgårdens Eldsjäl under Nordiska Trädgårdar

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2018 11:33 CET

Ulla Holmström tilldelas utmärkelsen Trädgårdens eldsjäl 2018.

Lagom till öppnandet av trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar var det dags för traditionsenlig utdelningen av Riksförbundet Svensk Trädgårds utmärkelse Trädgårdens Eldsjäl, den tionde i ordningen.

Utmärkelsen som delas ut årligen går till en medlem en ”doldis”, som entusiasmerar och osjälviskt arbetar för sin förening. I år är det Ulla Holmström i Skellefteå trädgårdssällskap som uppmärksammas för sitt arbete. Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson intervjuade henne på scen under torsdagen och delade tillsammans med förbundsdirektör Inger Ekrem ut ett diplom som bevis på den ärofyllda utmärkelsen.

Ulla som är en sann eldsjäl har, genom åren, troget och glatt engagerat sig i arbetet med och runt omkring föreningen. Hon satt under många år i föreningens styrelse, mellan 1983-2014, och bidrog där stort genom alla sina idéer. Hon har alltid varit engagerad tidigt i arbetet med allt praktiskt i samband med de träffar som föreningen anordnat. Ulla har skött om föreningens eget bibliotek med trädgårdsböcker i många år och gör så fortfarande. Hon har även suttit i länsförbundets styrelse och några år i valberedningen.

Ända sedan Linnéjubileumsåret 2007 har Ulla drivit studiecirklar och årligen anordnat en cirkelformad tematrädgård. Denna plantering är belägen på ett kulturområde i Skellefteå, Bonnstan. Många gläds åt och har möjlighet att ta del av denna fina plantering som hon med omsorg sköter om tillsammans med sin grupp hela sommaren.

Ulla jobbar hårt för att alla skall tycka att det är roligt med föreningsliv och trädgårdsodling. Hennes entusiasm smittar av sig och skapar god stämning i föreningen. Hon ser alltid till att ordna fram plantor till olika sammanhang och tar dem gärna med sig på sin cykelkärra. Ulla trivs i föreningslivet, men som allra bäst mår hon när får njuta av sin egen trädgård med många sällsynta växter och äppelträd. Ulla, som mer än gärna, delar med sig av sin kunskap är också en av de flitigaste skribenterna i föreningstidningen Grobladet. 

Idag är hon föreningens egen ”Guld-Ulla”. Med tanke på det ovärderliga engagemang på vad vis hon så fint kopplar ihop orten med föreningen, är hon en klippa för såväl trädgårds- som föreningslivet i bygden.

Skellefteå trädgårdssällskap har 435 medlemmar (136 familjemedlemmar) och utgör en av Riksförbundet Svensk Trädgårds närmare 160 föreningar runt om i landet.

Utmärkelsen Svensk Trädgårds Eldsjäl delades ut under Nordiska Trädgårdar, Stockholmsmässan, Älvsjö, torsdag 22 mars kl.11, scen Pelargon.

Vill du veta mer kontakta:

Gunilla Lundmark, Ordförande Skellefteå trädgårdssällskap. Tel. 0761-18 37 40 E-post gunilla.ursviken@gmail.com. Se www.skellefteatradgardssallskap.se

Inger Ekrem, förbundsdirektör Riksförbundet Svensk Trädgård. Tel. 0705-33 33 57 E-post inger.ekrem@tradgard.org. www.tradgard.org

Riksförbundet Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 33 000 medlemmar och närmare 160 lokalföreningar i hela landet. Svensk Trädgård är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden, vars ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och boendemiljön.Svensk Trädgård ger ut tidningen Hemträdgården med sex nummer per år, har fri rådgivning i trädgårdsfrågor, informerar och sprider kunskap om odling och trädgård och ger ut faktablad om ekologisk odling. Svensk Trädgårds Zonkarta visar odlingszonerna i landet. Svensk Trädgård bevakar konsumenternas intressen när det gäller kvalitet på växter, jord och redskap samt bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök och utformning av lagar och förordningar som kan påverka hemträdgårdsägare.